Текст: д-р Ана-Mария Mладенова

Приемът на големи количества алкохол „по повод“ увеличава артериалното налягане (АН) и стойностите на холестерола при мъже на възраст от 18 до 45 години, показаха резултатите от голямо американско проучване.

Приемането на алкохол по този начин е една от най-големите опасности за здравето на младите хора, като последиците му далеч не се ограничават до „тежък махмурлук“. Освен че увеличават риска от травми и травматична смърт, гуляите са рисков фактор за развитие на прехипертония, артериална хипертония (АХ), миокарден инфаркт (МИ) и инсулт.

Настоящото проучване изследва връзката между повтарящия се ексцесивен прием на алкохол „по повод“ и АН, липидния профил и кръвната глюкоза на гладно при 4710 души на възраст от 31 до 45 години. Участниците са разделени в три групи: без ексцесивно приемане на алкохол; с такова от един до 12 пъти през последната година и група, в която запоите са повече от 12 годишно.

За ексцесивно пиене се приема консумирането на поне пет питиета (четири за жените) за една вечер/при един повод. Едно питие е дефинирано като еквивалент на 20 g чист алкохол, т.е. 50 ml концентрат, чаша вино или една бира.

След отчитане на влиянието на диетата и физическата активност в двете групи мъже с прекалена консумация на алкохол се установява повишено систолно АН (САН) и общ холестерол. Такъв ефект обаче не се открива при жените.

Серумните нива на кръвната глюкоза са по-високи при ексцесивно пиещите жени и по-ниски при мъжете с такива навици в сравнение с групите от жени и мъже, които не пият прекалено.

Проучването не може да обясни загадката за по-силното отражение на прекомерния прием на алкохол върху мъжете, отколкото при жените: дали разликата идва от различните навици на пиене (по-чести „напивания“ при мъжете), или от протективните ефекти на женските полови хормони по отношение на сърдечносъдовите и метаболитните заболявания в тази възрастова група.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg