Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Живеем в най-вълнуващите години на земята

BETTY - Живеем в най-вълнуващите години на земята
Текст: Олга Георгиева
Снимки: Личен архив
13.05.24
BETTY брой 120

На фона на вече осезателните глобални промени, които се случват в живота ни, поканихме доц. Александър Миланов, чест гост на предавания и издания, които се интересуват задълбочено от темата, да сподели някои от своите открития и с читателите на сп. Betty Моята аптека.

Александър Миланов е роден в София през 1983 г. Завършва право в Софийския университет „Св. Кл.Охридски“ през 2008 г. и специализира международно космическо право във Виена, Австрия. Той е доцент и преподавател по международно право и космическо право в Джиндал Глобален университет в Индия. Автор е на редица доклади и статии в областта на международното космическо право и предизвикателствата пред човечеството от открит контакт с извънземен разум. Паралелно с академичната си кариера, от 2011 г. изучава и практикува езотеричните системи катара, ученията за свободата и тантриара. Автор е на книгите „Завръщането на свещеното познание на катара“, „Холистично общество“ и „Духовно пробуждане“ и на много статии по темата. Управител е на фондация „Граждани на Новата епоха“, чиято основна мисия е да запази и разпространява тези учения на Земята. В България доц. Миланов провежда първите семинари „Въведение в катара и тантриара“. В работата му голяма подкрепа е неговата съпруга Катина Клявкова, водещ медиатор (юрист и психолог), обучител и ментор в Център за медиация „Ахая“. Заедно с техния син разделят времето си между Индия и България.

- Доц. Миланов, след 2020 г. дори хората, които изобщо не се интересуваха от глобалните процеси на Земята, започнаха да се замислят, че ни предстоят големи цивилизационни промени. Някои от индикаторите за това през последните години са пандемията, принудителните затваряния, задължителните ваксинации и PSR тестове, главоломното ускорение на развитието на изкуствения интелект, подготовката за мисии до Марс, засилващата се поляризация между водещите държави и промените в климата. Какво се случва в планетарен план?

-Здравейте, Олга и уважаеми читатели на списание Betty! Видимо е, че на Земята се случват огромни промени и сме изправени пред невиждани предизвикателства. Моите задълбочени изследвания на катара и тантриара сочат, че всичко, което точно описахте във въпроса си, е резултат на още по-дълбоки енергийни процеси, на които е подложена планетата ни и всички биологични видове на нея. Става въпрос за продължаващо въвеждане на напълно нови енергии в темплара на Земята (вътрешната енергийна система със звездни портали и аксиатонални линии на планетата) след януари 2000 година. Тези енергии са основно два вида – кристик енергии (термин от катара, който обозначава естествени и органични енергии), които водят до благоприятна биорегенерация на Земята и всички биологични видове, от една страна, а от друга, са тъмни антикристик енергии, които предизвикват разруха на биологията, сляпа омраза и неспособност за емпатия и любов.

-Какво се случва с човечеството и с нашата цивилизация според Вас?

-Ако си дадем сметка за влиянието на тези два диаметрално противоположни видове енергия, които влияят пряко на нашите фини тела и физическо тяло, ще можем да си обясним по-добре сляпата омраза и нечовечност, която завладява умовете на голяма част от хората, от една страна, и желанието за победа над врага вместо намиране на взаимноприемливи работещи решения за държавите и спазване интересите на човечеството. Съюзът на Пазителите чрез своя официален говорител Йеша Ашаяна Ареяс ни предупреждава в началото на месец февруари 2022 година, че човечеството навлиза в период на 1000 години постепенно самоунищожение и нарастваща поляризация. Едновременно с това Пазителите предоставят техники, свещени знания и космически закони и принципи, които да дадат възможност на планетата и онази част от хората, които имат кристик потенциали, да бъдат пренесени през звездни портали на мирни места.

-Каква беше Вашата първа среща със свещеното учение катара? Кои са основните му постулати?

-Запознах се със системата катара през 2010 година, след като гледах подробно интервю на Ашаяна в уебсайта Project Camelot. Още преди да гледам това интервю, знаех, че има свещено вселенско познание, с което трябва да се запозная, но не го откривах. Силният ми резонанс към чутото и вътрешното ми усещане за намиране на отдавна очаквано познание бяха толкова силни и вдъхновяващи, че посветих следващите три години на подробно изучаване и систематизиране на катара, а по-късно и на тантриара. Научната ми подготовка и академичен поглед ми помагат да рационализирам и систематизирам знанието, както и да имам критичен поглед и честен вътрешен наблюдател, когато боравя с катара.

-В книгата си за катара пишете за Съюза на пазителите. Кои са те?

-Съюзът на Пазителите е огромен мултимилиарден кристик колектив от раси, които се намират в по-високите измерения и висши нива в космоса, и които живеят според Закона за Единството. Този космически закон предвижда, че всички живи същества и всички неживи обекти са части от Абсолюта (Източника). Всяко живо същество има пряка връзка с Абсолюта и свободна воля да прецени да се завърне ли към него, развивайки своя висш потенциал. Пазителите могат да се определят като някои от ангелите в религиозни книги. За човечеството те са по-знаещи, но равностойни партньори, които без пряка намеса подпомагат преминаването ни през тези епохални времена. Съществата, които са водещи в тези процеси, се наричат Машаяхана съвети от Акуреион, а в центъра на тези съвети стоят Алхъмбра Магистратските съвети от ниво Косминяс. Повече информация за Съюза на Пазителите, системите катара и тантриара и случващото се на Земята и в галактиката ни хората могат да научат от семинарите ми „Въведение в катара и тантриара“ на живо или на запис. Информация за тях има на уебсайта на фондация „Граждани на Новата епоха“ –
www.newagecitizens.org.

-Вече открито се говори за това, че върху хората се е упражнявала и се упражнява външна намеса. От кого и има ли как да се предпазваме?

-Както споделих по-горе, Съюзът на Пазителите не се намесва пряко в политическите и религиозните процеси на планетата, но през последните 15 години за всеки човек на Земята са предвидени различни добронамерени същества, които да ни помагат да израстваме и реализираме себе си по най-вдъхновяващ начин. Колкото повече човек се замисля за тези универсални процеси и се подготвя психически за контакт, толкова по-бързо и нестресиращо ще се случи индивидуалното и груповото падане на завесата. Към момента това изглежда невероятно и много далечно за много хора и именно за тях ще е най-голям шок да разберат какво се случва на Земята и че хората не са сами във вселената и на планетата ни.

-Какво представлява дисциплината „Международно космическо право“? Какво е нейното приложение?

-Международното космическо право е клон на международното право, който урежда отношения между държави по отношение изследването и използването на космоса. Темата за извънземни същества и цивилизации и взаимодействието им с правителства и индивиди на Земята не е във фокуса на изследване за международното космическо право към момента. Част от моята академична задача е да прокарвам хипотези за контакт с извънземни цивилизации и да задавам въпроси дали е възможно вече да са се осъществили, но да са секретни или не във фокуса на общественото внимание. Приложението на космическото право ще е ключово за мирно използване на космическите ресурси и спазване на вече определените правила как да се осъществява изследването и използването на космоса, включително небесните тела.

-Смятате ли, че в близко бъдеще Вашите студенти ще приложат знанията си в работа с представители на извънземни цивилизации?

-Голяма част от моите студенти са много изненадани, когато прочитат декласифицирани доклади на правителства, изявления на астронавти и директори на космически агенции, че контактът с извънземни същества вече е направен и е необходимо човечеството да е запознато с тези събития и процеси. Когато студентите са поставени в хипотетична ситуация да посъветват министър-председателя какво да прави с тази информация, те си дават сметка, че не е удачно информацията да бъде веднага и напълно разгласявана, нито пък че е в интерес на човечеството да бъде изцяло засекретена. Постепенното, премерено и истинно говорене по темата е най-подходящият начин за разширяване на общественото съзнание според мен.

-Кое е най-важното послание, което искате да предадете на Вашия син и на бъдещите поколения?

-Както от сина си Кристо, така и от бъдещите поколения аз очаквам не само да дам, но и да науча много неща. За мен е важно да предам уроците, които и аз продължавам да уча и които съм разбрал, че са в основата на щастието. Култивирай вътрешен мир, мека и твърда любов! Ако винаги уважаваме реалността, независимо дали ни харесва тя или не, можем да разбираме и да си взаимодействаме по-добре със себе си и с другите. Накрая бих искал да пожелая на читателите на списание Betty да бъдат здрави и да се чувстват вдъхновени, че са избрали да живеят в най-вълнуващите и съдбовни години за Земята и цялата галактика.

cross