Чрез сеизмични инструменти може да бъде измерено бученето на Земята, което е с ниска честота и недоловимо за хората. Причината за него е била неизвестна, но сега учените са открили, че бученето се дължи основно на морските вълни, които карат нашата планета да вибрира, или да „звъни”, както са се изразили изследователите. „Сега знаем откъде идва това звънене, и следващият въпрос е: какво можем да направим с него” – казват те и обясняват, че на базата на компютърни модели на океана, ветровете и морското дъно може да се определи точният вид на морските вълни, които предизвикват бученето. Засега е известно, че сблъсъците на огромните морски вълни предизвикват определена сеизмична активност, а движението и натискът на гигантските вълни, които се простират до дъното, карат Земята да „пее”.