Учените твърдят, че арахнофобията (страх от членестоноги – предимно паякообразни) е вродена, и че е част от инстинкта ни за оцеляване. В прастари времена тя е била необходима заради многото опасни видове от този род, появили се десетки милиони години преди зараждането на човешкия живот. „От еволюционна гледна точка паяците са една постоянна опасност, която сме способни да разпознаем още от раждането си“ се твърди в резултатите от проучването.