Обичаят с вдигането на наздравица съществува в много страни и е от край време. Има много теории защо сме започнали да се чукаме с чаши, а една от най-убедителните сочи, че този жест, като знак на доверие и уважение, възникнал през Средновековието, когато отравяния били чести. При силното чукане на чашите малка част от питието се прелива от едната в другата чаша, течностите се размесват, а двете страни са сигурни, че в него не се крие отрова. Според друго вярване, чрез чукането се прогонват зли духове, като по тази причина някои номадски племена украсявали чашите със звънци и други предмети, които произвеждат шум.