Известният изследовател на приказките, професор Волфганг Мийдър (Wolfgang Mieder), носител на Европейската награда за изследване и съхранение на приказките, който от над 40 години се занимава с изучаване на тяхното значение и разпространение, обяснява, че приказките не губят популярността си дори в цифровата ера заради основната си тема – борбата между доброто и злото. Макар старите притчи да се осъвременяват, същността им се запазва: „Хубавото в приказките е, че има справедливост и накрая доброто побеждава. Така се предават ценностите като надежда и справедливост. Но не е само това. Приказките казват истината за човека, затова са валидни за всички времена и култури. В тях се разглеждат изначални проблеми, тоест съвсем обикновени човешки проблеми, но с поетичен, символичен език. А с това можем да се идентифицираме всички, независимо от границите“, казва той.