Дълго време се смятало, че корубата на костенурките има защитна функция. Учени изследвали останките на 47 древни костенурки (Eunotosaurus africanus) и открили, че в далечното минало те имали широки ребра и частична черупка. Тя им служила за по-лесното изкопаване на дупки. Така закопани, те успели да оцелеят в периода на унищожението на животинския свят преди 250 милиона години. В по-нататъшната еволюция частичната коруба се затворила и развила в такава, каквато я познаваме днес. Този процес продължил около 50 милиона години.