BETTY Моята аптека е маркетингова концепция – програма за лоялност на крайните клиенти към аптеките. Програмата осигурява маркетингови инструменти, които да помогнат на аптеката да повиши нивото на своите услуги и да създаде свои лоялни клиенти.

Маркетинговата концепция BETTY обединява голям брой аптеки от цялата страна. Тя е модерна програма за сътрудничество, базирана на опита на местните традиции и най-съвременните тенденции в развитието на аптечната практика в Европа. Общата цел, към която се стремим е аптека, изцяло ориентирана към клиента и неговите потребности.

BETTY се развива в 4 страни от Балканската група на Фьоникс Фарма – България, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина.