Шумове на сърцето

д-р Радмила Косич, педиатър

Днес ранното откриване, медикаментозното или оперативно лечение правят възможно успешното лечение дори и на много сложни сърдечни пороци. Затова е важно всяко кърмаче да бъде прегледано внимателно и ако се чуе шум на сърцето, да се прати на кардиолог.

В корема на майката бебето расте и се развива в идеални условия. Получава кръв, богата на хранителни вещества и кислород и се освобождава от всички непотребни вещества, посредством пъпната връв. През цялата бременност то плува в околоплодните води, без да ползва своите бели дробове – за него диша майка му.

За да протича безпроблемно тази съвършена обмяна, природата е пригодила специфични фетално кръвообращение и форма на сърцето на бебето и всичко това, с цел да се заобиколят неактивните фетални бели дробове. Правилната комуникация между лявата и дясната част на сърцето (артериалното и венозното кръвообращение) е възможна благодарение на временните отвори на сърцето и кръвоносните съдове. Този начин на циркулация на кръвта през сърцето спира веднъж завинаги, когато бебето поеме първия си дъх. Съществуването на тази структура след раждането обаче уврежда сърцето, белите дробове и кръвоносните съдове за постоянно.

При раждането белите дробове се пълнят с въздух, а кръвният поток се пренасочва по модел, който е необходим за живота във външна среда. През първите часове ще се активират механични, химични и хормонални стимули за постоянното затваряне на „дупчиците“ на сърцето и кръвоносните съдове – онова, което е било необходимо за оцеляването в утробата на майката, е повече от опасно, когато бебето започне да диша със своите бели дробове.

В повечето случаи този процес ще започне с изплакването на бебето след раждането. Въпреки това при някои деца ще се запазят елементи от феталното кръвообращение или ще се появят увреждания в структурата и разположението на сърцето и големите кръвоносни съдове – детето ще има някакъв вроден сърдечен порок.

Вродените сърдечни пороци биват открити с ултразвук още по време на бременността. Специален екип от експерти дава становище за какъв порок става въпрос и какви мерки да се предприемат веднага след раждането. Такава бременност е високорискова, раждането се планира и обикновено се избира цезарово сечение. Кардиолог преглежда новороденото веднага след това и определя динамиката на лечението.

Днес почти всички сърдечни пороци се откриват рано, а диагностичните процедури и лечение (най-често оперативно) се извършват по едни и същи методи навсякъде по света. Голямо влияние за появата на вродените сърдечни пороци оказват здравословното състояние на майката (диабет, пушене, прием на лекарства, възраст на майката, вируси), наследствеността и външната среда.

Симптоми
Най-честите симптоми и признаци за съществуването на сърдечен порок при децата са забавяне в ръста и развитието, затруднено и забързано дишане, потене при хранене, чести инфекции на дихателните пътища под формата на повтарящи се бронхит или други инфекции. Могат да се появят и бледност, цианоза (синкаво оцветяване) на устните и езика, внезапна загуба на съзнание, а нерядко децата с някакъв вроден сърдечен порок нямат никакви оплаквания – шумовете на сърцето се откриват съвсем случайно при контролен преглед.

Обикновено шумът се определя според силата му по скала от едно до шест, прави се описание на качеството му, мястото на чуваемост (в коя фаза на сърдечния цикъл се чува), както и мястото в гръдния кош, на което се чува най-силно. Описва се и посоката на разпространение (пропагация в гърба, врата и т.н.). Преслушването и точното определяне на шума на сърцето изискват детето да стои мирно, а опитният педиатър да бъде концентриран, за да може селективно да чуе само желаните звукови феномени.

Характер на шума
Когато се определят всичките характеристики на шума, се прави заключение дали става въпрос за патологичен или физиологичен шум на сърцето. Значително по-често се срещаме с физиологичните шумове (неорганичен, шум на здраво сърце). Това са шумове, които са вследствие на специфична структура на сърцето или поток на кръвта в детска възраст. По правило се чуват по време на систола (когато сърцето изтласква кръвта в циркулацията), продължават кратко, по интензитет никога не надвишават 3, обикновено са от вибраторно естество и не разпространяват от местата с най-силна чуваемост.

Шумът на здравото детско сърце се усилва, когато детето е болно, има температура и кашлица. Обикновено това се чува за първи път след третата година на посещение при педиатъра най-често заради инфекция на дихателните пътища. В такива случаи детският лекар е поставен пред дилемата дали да приеме, че детето им има шум на сърцето и да съобщи на родителите, което е негово професионално задължение, или да приеме това, което е установил, за физиологична характеристика на възрастта и да продължи да следи състоянието при контролните прегледи.

Ранно откриване и наблюдение
Ако в кърмаческа възраст се долови шум на сърцето, детето трябва да се насочи към кардиолог, заради проследяването и ранното откриване на естеството на шума. Обикновено става въпрос за забавено затваряне на феталните структури, но понякога се откриват аномалии в строежа на предсърдната или камерната преграда, стеснения на изходните части на големите кръвоносни съдове, излизащи от сърцето, нарушения в устройството и функцията на клапаните.

Днес ранното откриване, медикаментозното или оперативно лечение правят възможно успешното лечение дори и на много сложни сърдечни пороци. Затова е важно всяко кърмаче да бъде прегледано внимателно и, ако се чуе шум на сърцето, да се прати на кардиолог. В наше време са редки случаите, когато родителите на детето се обръщат към педиатъра при вече развита симптоматика на вроден сърдечен порок.

Съществуват и пороци, при които не се чува шум. Забавено развитие, затруднено хранене, потене, синкав оттенък на кожата и лигавиците (особено при плач), изключително чести, тежки инфекции на долните дихателни пътища – всичко това значи, че детето трябва да бъде изпратено на кардиолог без оглед на отсъствието на шум на сърцето.

Нормален живот
Родителите не могат да останат безразлични, когато педиатърът им съобщи, че детето им има шум на сърцето. Лекарят е длъжен търпеливо да обясни естеството на шума – възможността да е физиологичен или патологичен. Ако детето е здраво, няма никакви оплаквания, не изостава в ръста и развитието, няма причина за притеснение.

Едно планирано посещение при кардиолог, включва преглед на сърцето и ЕКГ. Контролните прегледи са задължителни и зависят от естеството на шума на сърцето и сърдечния порок. Днес диагностиката и лечението, които могат да осигурят на детето нормален живот, са общодостъпни. Още веднъж трябва да се изтъкне, че много по-често срещан е физиологичният шум на здравото сърце, който не изисква никакво лечение, а детето спокойно може да се отдаде на всекидневните си дейности и спортни занимания.