Текст: д-р Ана-Мария Младенова

Деца с вродени сърдечни малформации биха могли да са с повишен риск от развитие на аутизъм, показва ново изследване „случай-контрола“, публикувано в списание Pediatrics.

Авторите на проучването използват данни от здравен регистър в САЩ, като сравняват близо 8800 деца, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, с 26 000 контроли без аутизъм. След статистическата обработка на резултатите става ясно, че шансовете за развитие на заболяването са с 33% по-високи при участниците с вродени сърдечни малформации.

Най-големият дял от случаите с аутизъм е за сметка на предсърдните септални дефекти, но при камерните септални дефекти също се наблюдава връзка.

Авторите на проучването изказват предположение, че разнообразни генетични, клинични и фактори на средата биха могли да допринасят за тази зависимост.

„За пациентите с вродени сърдечни малформации е необходимо да преминават през поредица рутинни неврологични и психиатрични прегледи, включително скрининг за разстройства от аутистичния спектър възможно най-рано, за да може да се осъществи навременно лечение“, обясняват авторите.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg