Според проучване, проведено в тайванска популация и публикувано в сп. Neurology, вегетарианската диета е свързана с по-малка честота на мозъчносъдови инциденти.

Авторите разглеждат две кохорти от общо 13 000 възрастни участници, които попълват анкета относно техните хранителни навици в началото на изследването. Освен това са проведени антропометрични и лабораторни изследвания. Става ясно, че честотата на исхемични и хеморагични инциденти сред вегетарианците е по-ниска (първа кохорта: 1.16 срещу 1.99 за 1000 човекогодини; втора кохорта: 0.95 срещу 1.88 за 1000 човекогодини). Тази зависимост се запазва сред преизчисление спрямо променливи като пол, възраст и др.

Авторите отбелязват, че средната плазмена концентрация на LDL- холестерола е с 11% по-ниска при вегетарианците, което е възможен протективен фактор. Те обаче подчертават, че намерената зависимост може да не е приложима при други популации. Причината е, че голяма част от участниците са будисти, които избягват консумацията на алкохол, цигари, чесън, лук и грудкови растения.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg