По-добре да се предпазим, за да не се налага да се лекуваме

маг. Милан Радованович, терапевт

Стресът е състояние, в което умът и тялото ни се намират, когато са под въздействието на определени стресори. Последствията от тях се проявяват на различни равнища – начин на мислене, емоции, поведение и влияят цялостно на качеството на живота.

Нашите тяло и психика са всекидневно изложени на влиянието на голям брой външни фактори, към които трябва да се адаптират. Тези фактори могат да бъдат различни – от физически, като например температурата на въздуха, или многото шум, който ни пречи, до психологически, като проблеми в комуникацията, твърде големи очаквания, крайни срокове и подобни. Някои от тях понасяме по-леко, а други по-тежко. Наред с това, някои ни влияят позитивно и обикновено се адаптираме към тях, докато други ни застрашават и трябва да положим усилия, за да се приспособим към тях.

В момента, в който усетим, че някакво външно обстоятелство влияе на тялото и психиката ни и че разстройва нормалния ни живот, значи че сме преживели стрес, а факторът, причиняващ този стрес, наричаме стресор. Стресорът, обаче, може да дойде и от самия човек и тогава говорим за т.нар. вътрешни фактори, каквито например са нереалните цели, стремежът към перфекционизъм, забързаният начин на живот и други. Тези фактори влияят на човека по същия начин, както и външните. Трябва да се подчертае, че реакцията от стреса не е еднозначна със стреса. Стресът е състояние, в което се намират тялото и психиката на човека, когато му влияят определени стресори, а реакцията от стреса е всичко онова, което следва после. Последиците се проявават на ниво мислене, чувства и поведение и влияят на качеството на живота ни.

Позитивен и негативен стрес
Интересно е, че самият стрес може да бъде позитивен – еустрес, и негативен – дистрес. Ако стресорът е позитивна случка, като например увеличаване на членовете на семейството, нова работа, промяна на мястото на живеене, той също ще предизвика стресово състояние и реакция. Тези реакции, всъщност, представляват нашата адаптация към новосъздалата се ситуация и влияят на развитието ни и в такъв смисъл този вид стрес е позитивен за нас. От друга страна, всички негативни стресори, които имат вредно влияние върху нас и живота ни, предизвикват това, което наричаме дистрес и изискват да вложим определени усилия, за да ги преодолеем успешно. Съществува обаче и тенденция самото понятие стрес да се уеднаквява с това, което определихме като дистрес, както в широката общественост, така и между специалистите.

Акутен и хроничен стрес
Ако стресът е временен и трае кратко, тогава говорим за акутен стрес. Той може да се появи в следствие на болест и нараняване, неуспех в работата, автомобилна катастрофа или друго. Но, ако започне да се явява по-често, а накрая започне да се настанява трайно в живота ни, тогава казваме, че се намираме в състояние на хроничен стрес. Последиците от него са далеч по-сериозни от тези от акутния стрес. В случай, че самият акутен стрес е продължителен, може да доведе до същите негативни влияния, както и хроничният.

Последствията от подобни състояния могат да бъдат най-различни. Много висок процент болести се свързват със стреса, а това най-често са заболявания на сърдечно-съдовата система, проблеми с дихателните пътища, гастроинтестинални или дерматологични проблеми, мигрена, депресивност, раздразнителност, проблеми при ученето, мисленето, понижена концентрация и много други.

Когато говорим за хроничен стрес, е важно да изтъкнем две неща. На първо място, дадени личности успяват да се адаптират към определено количество постоянно присъстващ във всекидневието им стрес, не разпознават последиците от него или отричат тяхното съществуване. Те най-често се придържат към шаблона, че това е нормално и че е част от начина им на живот, докато не се появи сериозен здравословен проблем. Тази ситуация е често срещана в нашето общество и дори се приема като част от съвременното ни ежедневие, особено при хората, живеещи в големи градове.

Синдромът на професионалното изчерпване
Един от резултатите на хроничния стрес се нарича бърнаут или още синдром на професионалното изчерпване. Той води до състояния на психическо пренатоварване, изразяващо се с чувство за празнота, изтощение, апатия и носещо след себе си редица психосоматични заболявания, които по принцип са свързани със стреса.

Вече казахме, че стресовите реакции се проявяват в начина на мислене, емоциите и поведението. Вие също може да влияете на отрицателните си нагласи. Трябва да се зададе въпросът как да се преборим със стреса. Познатото ни „по-добре да се предпазим, за да не се налага да се лекуваме“ е първата стъпка. Нужно е да идентифицираме всички външни стресори, на които сме изложени. След това трябва да елиминираме всички онези, които е възможно да се отхвърлят, а после да намалим влиянието на онези, при които това е невъзможно или да ги избягваме, когато обстоятелствата ни позволяват.

Превантивни мерки
Когато става въпрос за вътрешните стресори, здравословният начин на живот е най-желателната форма на превенция и се препоръчва да работите върху себе си, собствените си мисли, емоции и поведение, които както ще помогнат за личностното ви развитие, така и ще развият всекидневните ви навици. Такива предпазни мерки са:

  • здравословната и разнообразна храна в умерени количества;
  • редовната почивка – активна или пасивна;
  • редовният сън – особено важно е да се спазва ритъмът на лягане и ставане, който да не се нарушава през почивните дни;
  • прекарването на време с хора, които са важни за нас и които са ни приятни;
  • занимания и дейности, които са ни приятни – без значение дали това са спортни занимания, разходки, риболов, видеоигри, четене… важно е тези дейности да са разнообразни, развлекателни и отпускащи.

Въпреки всички взети мерки, определени стресори ще продължат да ни влияят и тогава е необходимо да предприемем и редица други мерки, така че да намалим тяхното въздействие. За тази цел можем да овладеем различни техники за релаксация: упражнения за физическа отмора, упражнения за ментална релаксация, упражнения за дишане. Тяхното най-голямо предимство е, че лесно се учат, а за подготовката и реализацията им не са необходими специални условия.

Наред с техниките за отпускане, ученето и редовните упражнения на подобни специфични умения като медитация, йога, автохипноза, много ефикасни са и начините за превъзмогване на проблемите, предизвикани от стреса.

Още едно силно оръжие е техниката за организация и правилното управляване на времето, чиято същност е да се научите да живеете в сегашния момент и от тази позиция да организирате времето си. Ако споменатите мерки и техники не са успешни, можете да потърсите помощ от психотерапевт, съветник или треньор, който ще ви предостави всичката необходима за вас помощ и подкрепа.