Вирусите са организми, които съществуват и живи, и „неживи“, във въздуха и върху някои повърхности, инертни и неспособни да се възпроизвеждат самостоятелно, поради което се нуждаят от приемник, в който да се свързват с други клетки. Вирусите се активират едва след като попаднат в организма, за разлика от бактериите, които се активират сами, способни са да се възпроизвеждат самостоятелно и не се нуждаят от приемник, за да се размножават. Бактериите са микроорганизми, по-сложни от вирусите, те могат да се делят, да растат и съществуват и извън жив приемник. Те имат клетъчна стена, генетичен материал и камшичета, с помощта на които се придвижват.