маг.-фарм. Душан Голич

Правните системи на много страни, с цел да се защитят интересите на пациента, изискват разделяне на предписването и отпускането на лекарства, така че само фармацевти могат да отпускат лекарства на населението в аптеките. Последните могат да бъдат в състава на болниците или обществени, а през последните 15 години в целия свят започна и експанзия на интернет аптеките.

Много от интернет аптеките приличат на обществените аптеки или представляват виртуален раздел на обществени аптеки, като разликата е в начина на заявяване и доставяне на лекарствата. Повечето интернет аптеки изискват валидна рецепта за лекарствата, отпускани по лекарско предписание, но има и такива, които не го изискват; това по принцип се счита като пример за лоша практика, защото само лекар може да прецени противопоказанията, както и съотношението риск-полза за пациента от приемането на определено лекарство.

Обществените аптеки включват раздели за продажба, съхранение на склад и за приготвяне на лекарства по рецепта, а понякога имат и специално звено за к онсултации с пациентите. Понякога разнообразният асортимент в аптеката може да бъде объркващ, защото сред множеството кутии и флакони с лекарствени продукти има и козметика, диетични добавки, здравословни храни и други продукти.

Впрочем, за да може даден фармацевтичен продукт изобщо да достигне до рафтовете на аптеката, той трябва да получи разрешение за пускане на пазара. Разрешенията се издават от Изпълнителната агенция по лекарствата, която анализира подробно съпътстващата продукта документация.

За всеки препарат трябва да се представят доказателства за качеството на производството, безопасността на приложение, фармакологичната ефективност и потенциалната вредност. Едва след като всички данни бъдат проверени и потвърдени, продуктът се регистрира и по-нататък се търгува в съответствие със закона и съгласно характеристиките, определени от неговия състав.

Лекарство, отпускано по лекарско предписание (те се предписват единствено от лекар) е статут, който имат продуктите, съдържащи пречистено вещество, което оказва интензивно въздействие върху човешката физиология. Те се използват единствено за лечение на заболяванията, за които са индицирани. Неправилната им употреба често води до появата на по-леки или тежки странични ефекти, а продажбата им в аптеките се контролира. Отпусканите с рецепта лекарства трябва да отговарят на най-строгите изисквания по отношение на контрола на качеството и документацията, а рекламата им е забранена по закон.

Лекарство, отпускано без рецепта (OTC) (отпуска се като лечение от фармацевт) е препарат, който също съдържа активно вещество с фармацевтична чистота и качество. На този критерий отговарят вещества, които са в търговско обръщение от много години, с тясна и добре определена сфера на индикации и редки и добре познати странични ефекти. Те могат да бъдат синтетично получени съединения или стандартизирани билкови екстракти. Използват се за самолечение на остри и хронични заболявания. Рекламирането им е разрешено.

Хранителна добавка (препоръчват се от лекари и фармацевти, а някои от тях можем да поискаме по собствена инициатива) е продукт, който по правило не съдържа активно вещество с интензивно действие върху организма. Не се използва като лекарство, а като спомагателно лечебно средство, добавка към храната или допълнение към съответното лекарство. По състав могат да бъдат най-различни.

Продукти на билкова основа, витамини и минерали, прости или сложни, всички те са хранителни добавки. Действието им е известно, а токсичността им при правилна употреба е минимална или непозната. С оглед на тяхното разнообразие те съставляват най голяма част от асортимента в аптеките. Изискванията, на които отговарят, са по-близки до тези за храните, отколкото за лекарствата, а рекламирането им е разрешено. Независимо дали става дума за сироп, прахове, таблетки, капсули, ефервесцентни таблетки или еликсири, ние ги приемаме всичките като лекарство. Това е правилно, ако съответното средство наистина ни помага. Все пак не пречи да попитате фармацевта от какъв вид е продуктът, който сте получили от него.