Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е РАННОТО ЗАПОЧВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ДА ПОВЛИЯЕ СИМПТОМИТЕ НА БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН?

11.04.22

Съществуват много спекулации относно дългосрочните ефекти от физическата активност и при пациенти с болест на Паркинсон (БП).  Tsukita et al. се позовават на данни от инициативата за проследяване на маркерите на прогресия на БП, за да проследят 237 засегнати от ранния стадий на заболяването.

Авторите оценяват показателите на редовна физическа активност и сложността на упражненията. те асоциират тези показатели с напредването на симптомите, взимайки предвид пола, възрастта, дозата на приеманите лекарства и давността на заболяването. Според получените резултати нито умерените до усилени физически упражнения, нито редовната тренировка се отразяват на прогресията на БП.

Въпреки това както упражненията, така и редовната физическа активност са свързани с напредък по отношение на някои клинични показатели. Например степента на обща физическа активност се асоциира в значителна степен с по-бавно напредване на нарушението в стойката, на засягането на ежедневните дейности и на скоростта на когнитивна обработка на информацията. Умерената до интензивна тренировка се свързва с по-бавно влошаване в стабилността на стойката и походката.

Авторите стигат до извода, че редовните упражнения при засегнатите от БП се асоциират с по-благоприятно протичане на болестта. Въпреки това не става ясно как би могла да се дефинира промяната в хода на заболяването. За потвърждаване на направените изводи са необходими по-подробни изследвания, включващи по-прецизни методи за определяне на физическата активност. Въпреки това проучването доказва, че физическата активност е от значителна полза за пациентите с БП.

Източник:
Tsukita K et al. Long-term effect of regular physical activity and exercise habits in patients with early Parkinson disease. Neurology 2022 Jan 12; [e-pub]. (https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000013218.)

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

cross