Предаването на различни патогени, засягащи нормалното функциониране на дихателната система, по посока от носители без симптоми към контактните на тях хора се наблюдава при редица добре познати инфекции. 

Ето защо в рамките на изучаването на протичането на новата коронавирусна инфекция, азиатски учени правят опит да регистрират дали вирусът може да се предаде през началната фаза на заболяването, когато пациентът няма оплаквания (задух, кашлица, висока температура и др.). Всъщност в рамките на своето проучване делът от т. нар. асимптоматични пациенти, които учените изследват, е именно този на хората, които впоследствие развиват клинични белези на COVID-19. По тази причина изследователите наименуват предаването от този контингент на здравите като „пресимптоматично“.

Изследването обхваща общо 243 случая на COVID-19, проследявани в Сингапур в периода от 23 януари до 20 март 2020. Тези случаи се наблюдават в рамките на 7 гнезда на предаване на болестта, за които се предполага, че пресимптоматичното разпространение е най-вероятният механизъм за заразяване.

Подробната епидемиологична история на заболяването изключва връзка на членовете на всяко гнездо с друг източник на заразяване освен с пациента, който е бил привидно здрав по времето на контакта. Гнездата се състоят от 2 до 5 болни, а мястото на осъществения контакт най-често включва събиране на хора, без да е възможна социална дистанция, например църква, театър или зала с близко разположени места за сядане, курсове, както и предаване в рамките на семейна среда от контактен, пътувал в чужбина.

В четири от общо седемте гнезда заразяването се осъществява 1-3 дни преди появата на първите симптоми при заразоносителя. Освен това в 157 от 243-те случая инфекцията става от човек, който не е пътувал извън Сингапур. Ето защо учените съветват да се спазва социална дистанция на публични места винаги когато е възможно, независимо дали околните имат оплаквания от страна на дихателната система.

Източник: Wei WE et al. Presymptomatic transmission of SARS-CoV-2— Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020 Apr 1; [e-pub]. (https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e1)

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg