Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Въздух за здраве

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Сдружение „Въздух за здраве“
10.05.23
BETTY брой 108

Качеството  на въздуха, който дишаме всеки ден, влияе не само на здравето на белите ни дробове, но и на всичките ни останали органи и клетки. По последни проучвания замърсяването на въздуха в София и всички по-големи градове на България е едно от най-високите в Европа. Този фактор допринася значително за третото ни място по смъртност в света.

Качеството  на въздуха, който дишаме всеки ден, влияе не само на здравето на белите ни дробове, но и на всичките ни останали органи и клетки. По последни проучвания замърсяването на въздуха в София и всички по-големи градове на България е едно от най-високите в Европа. Този фактор допринася значително за третото ни място по смъртност в света.

През 2017 г. в България e основано сдружение „Въздух за здраве“ от група съмишленици - Александър Симидчиев, Деница Иванова, Петър Живков, Михайл Михайлов и Иван Михайлов. Целта му е да насочва вниманието на обществеността към сериозността на този проблем и към предлагане на конкретни мерки за неговото разрешаване. През следващите години към сдружението е създадена

Лекарска мрежа за чист въздух, в която до момента са включени 33 лекари от различни медицински специалности в страната. Предстои изграждането и на студентска мрежа от студенти по медицина. Въпреки трудностите стъпка по стъпка сдружението реализира значими проекти за информираността на гражданите и за предприемането на конкретни действия. Тази година сдружението е номинирано от Кралската фондация на принца и принцесата на Уелс за престижната награда The Earthshot Prize в категория Clean our air (Да почистим нашия въздух).

Какво дишат децата в училище

През 2019 г. сдружението провежда международна акция, в която участват седем училища в София. В класните им стаи в продължение на четири седмици се измерват нивата на NO2, CO2 и PM2,5 (малки замърсители, които причиняват здравословни проблеми, като проникват през белия дроб в кръвния поток). В резултат е установено повишено замърсяване с прахови частици в класните стаи и извън тях, като концентрациите им варират за различните училища в зависимост от близостта им до натоварени пътища и особеностите на самата сграда.

Праховите частици могат да имат сериозни негативни последици за здравето като сърдечни и респираторни заболявания, увеличен риск от развитието на алцхаймер и затлъстяване. Сдружението излиза с препоръки справянето със замърсяването на въздуха в училищата и другите заведения за деца да стане национален приоритет и властите да обърнат специално внимание на  градоустройството и екологичното планиране на училищните терени.

25 септември – световният ден на белия дроб

През 2020 г. темата за Световния ден на белия дроб е „Респираторните инфекции“. Пандемията от COVID-19 показа колко смъртоносни могат да бъдат респираторните вируси. Въпреки че те са сред нас от много време и ще продължат да ни придружават, точно пандемията показа директната връзка между нивото на замърсяване на въздуха в една населена общност и нивото на смъртност в нея.

„Въздух за здраве“ заедно със своите партньори от Световния алианс за климат и здраве (GCHA) на този ден заявява стремежа си да организира представители на здравната общност, които да насърчат вземането на практически и здравно ориентирани решения, да създадат промени в политиките на ниво град, които да доведат до намаляване на замърсяването на въздуха в градовете до 2030 г.

Това ще доведе до намаляване на смъртните случаи и болестите и ще намали тежестта върху здравната система. Дори с малки подобрения в качеството на въздуха може да се подобри сърдечносъдовото и дихателното здраве на хората.

Мобилното приложение AirLief

Лекарите и експертите по въздушно замърсяване от „Въздух за здраве“ разработват безплатното мобилно приложение AirLief за Android и iOS, което информира по иновативен начин потребителя за  моментното качество на въздуха на мястото, в което се намира, и заедно с това му предлага здравна информация и конкретни персонални съвети за предпазване. Приложението предоставя данни за качеството на въздуха с повече от 25 000 станции от множество мрежи. Създадено е в България, но се използва в над 70 държави по света.

Решенията

Вследствие на проучванията, изследванията и разработените проекти сдружение „Въздух за здраве“ излиза със следните изводи: всеки град в България има потенциал да се превърне в здравословен зелен град, от волята на управляващите зависи да се определят стратегическите решения и пътят за постигането на тази цел.

Конкретните стъпки, които трябва да се предприемат при взаимодействие на властите и гражданското общество, са: подобряване на градските и индустриалните системи за отпадъци, инвестиции във възобновяема енергия, осигуряване на достъп  до чисти битови енергийни решения за хората, подобряване на енергийната ефективност на сгради, ограничаване на трафика, осигуряване на качествен градски транспорт, пешеходни мрежи и безопасни непрекъснати алеи за велосипеди и алтернативен транспорт, повече паркове и озеленени площи и т.н.

За повече информация:
www.air4health.eu
Мобилното приложение AirLief може да се изтегли безплатно от тук: https://airlief.bg/airlief-app/

cross