Защита при пътуване до далечни дестинации

д-р Йелена Стефанович, имунолог

Имунизацията е най-ефикасната и ефективна мярка за първична превенция.
Пътуванията до екзотични страни са привлекателни, но носят и голям риск от заболявания. Ето защо, преди тръгване на път, е необходимо да се предприемат различни предпазни мерки, от които най-ефикасна като първична превенция е имунизацията. Това предписват и Международните здравни правила, определящи ваксиниране на пътуващия според епидемиологичните показатели в дадена страна. Ако планирате ходене в някое екзотично кътче на света, започнете с подготовката навреме, информирайте се детайлно и се консултирайте с лекаря си – от това към кои здравни институции да се обърнете до информацията какви здравни документи задължително трябва да имате.

Ако планирате по-дълъг престой в някоя страна заради работа или образование, от вас ще се изисква да предоставите информация за прекараните инфекциозни заболявания и имунизационния ви статус съгласно възрастта ви. Става въпрос за формуляр с рутинните ваксини, който вашият лекар трябва да попълни. За някои болести, като проверка на имунното състояние, се прави серологично изследване. Такъв е тестът ППД (purified protein derivative) – манту тестът, с който се доказва инфекция с туберкулозен бацил.

ВИДОВЕ ВАКСИНИ: Световната здравна организация определя три вида ваксини за пътуващи:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ: Ваксините против жълта треска или менингококни заболявания за страните, които го изискват – например Саудитска Арабия за поклонниците в Мека и Медина.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ: Ваксините против грип, хепатит А, Японски енцефалит, Лаймска болест, менингококов енцефалит, пневмококови заболявания, бяс, туберкулоза, кърлежов енцефалит, коремен тиф и др. Тези ваксини не са условие за влизане в дадена страна, а се препоръчват въз основа на оценката на риска.

РУТИННИ: Това са ваксините Хеп. Б, МПР, ХИБ. Развитите страни като САЩ, Канада и др. ги изискват от пътуващите, които планират по-продължителен престой.

Много важно е да се консултирате с лекар и да съобразите епидемиологичната ситуация на страната на пътуване, както и имунизационния статус и предходните ваксинални реакции. Например ваксината против коремен тиф се прави най-малко две седмици преди пътуване, докато тази против Хеп. Б се поставя на три пъти като периодът между първата и втората доза е един месец, а между първата и третата – шест месеца (0,1,6).

Жълта треска
В ендемичните райони на Африка и Южна Америка 45 страни (900 милиона жители) са изложени на риск от това остро вирусно хеморагично заболяване, което се пренася чрез убождане от заразен комар и предизвиква тежки увреждания на черния дроб и бъбреците като може да има фатален изход. Най-рискови в Южна Америка са страните Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу. Ваксината против жълта треска е ефикасна и осигурява защита седем до десет дни след поставянето ѝ, а реваксинацията се прави на всеки 10 години в случай на повторно ходене.