Текст: Олга Георгиева

Адвокат Слави Димитров основава Адвокатска кантора „Димитров и партньори” през 1993 г., която през 2011 г. преструктурира в Адвокатско дружество „Димитров и партньори“. Има над тридесетгодишен опит, който включва работата му като магистрат и като адвокат. Има експертиза в областта на водене на производства срещу лекарски грешки и спазване на медицинските стандарти.

В този изключително тежък момент за българската здравна система повече от всякога е важно да сме информирани както за своите права, така и за своите задължения като пациенти. Темата е необятна, но заедно с адв. Димитров ще се опитаме да хвърлим светлина по някои въпроси.

Адв. Димитров, какво представлява медицинското право?

Медицинското право е клон от общата правна система, в която се включва не само националното, но и европейското законодателство. Има и международни конвенции, които според чл.5, ал.4 от конституцията са с приоритет пред националното законодателство. Трябва да се съобразят различните медицински стандарти. Във всяко медицинско направление има утвърдени медицински стандарти и стъпки, които се следват, макар и заболяванията да са индивидуални за всеки човек.

В практиката си имате медицински казуси. Можете ли да споделите с нас някой?

Имал съм не един казус, свързан с медицинското право, но може би най-открояващият се беше смъртта на четиригодишната Гери след операция на сливиците в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Водеха се две дела – едно срещу болницата и другото беше по обвинение на прокуратурата срещу виновните лекари за допусната лекарска грешка. И по двете бях пълномощник на родителите. По гражданското дело УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ беше осъдена да заплати парично обезщетение, а по наказателното бяха осъдени трима от четиримата обвинени лекари. Така че от гледна точка на представителството на родителите може да се каже, че делата завършиха успешно.

По-важното обаче, е това, че детето можеше да живее, ако не беше допусната лекарската грешка, причина за смъртта му. Трагедията за родителите и близките им бе голяма.

Смятате ли, че в България пациентите са информирани относно своите права и задължения, предвидени от Закона за здравето?

Не всички хора знаят правата си като пациенти и затова трябва да се полагат усилия обществото ни да бъде добре информирано. При посещения на болнични заведения или медицински центрове гражданите трябва подробно да се запознават с информацията, предоставена им от лекарите и медицинските служители, преди да подписват информираното съгласие, в случай на неясноти около медицинските дейности да поставят нужните въпроси за изясняването им.

Медицината все пак не е математика, където решаването на дадена задача или формула дава ясен и точен отговор.

Напоследък се появяват случаи, в които работодатели на бременни жени търсят начин да съкратят щата или чрез други способи да прекратят трудовоправните взаимоотношения.

Проблемите в здравеопазването са изключително големи, включително свързаните със здравната каса, спешната помощ, заплащането на медиците и редица други съпътстващи фактори, често ставащи причина за лекарска грешка.

Кои са организациите за защита на правата на пациента?

Всеки гражданин следва да познава своите основни права и към кого да се обърне в момент на нужда, например организации като „Съюз на българските медицински специалисти“, „Български лекарски съюз“ и други.

Има група от тях, които са т.нар. съсловни като „Български лекарски съюз“, „Български фармацевтичен съюз“, „Български зъболекарски съюз“. Има и редица други, създадени след „Закона за изменение на закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“, в резултат на който се създадоха две нови съсловни организации – „Българска асоциация на зъботехниците“ и „Българска асоциация на помощник-фармацевтите“.

Има и немалко международни организации. Важен фактор е и РЗИ, както и медицинският одит към Министерство на здравеопазването. Много често гражданите се фокусират върху медицинския одит, където се завеждат жалби за лекарски грешки или неспазване на добрите медицински практики или нарушение, най-общо казано, в медицинската дейност или медицински дефицит.

Има и една интересна организация за международните независими медицински хуманитарни организации за хора, засегнати от конфликти, епидемии, липса на здравни грижи, природни бедствия. Това е „Лекари без граници“, основана през 1971  г. от група френски лекари, като нейните основни виждания са, че всички хора имат право на медицинско обслужване без значение от етнически произход и национална принадлежност. Организацията е получила Нобелова награда за мир.

Хубаво е гражданите да бъдат информирани, да се обръщат към съответните структури към Министерство на здравеопазването, включително медицинския одит, когато имат нужда от защита поради техни нарушени права като пациенти. Да се обръщат също към пациентските организации, например „Асоциация сърце“, „Асоциация аутизъм“ и т.н. според отделните медицински специалности. В интернет може да се намери подробен списък на тези организации и всички граждани, знаейки правата си, могат да се запознаят с тяхната дейност. Те играят съществена роля що се отнася до защита правата на пациентите.

Когато има съмнение за тежки наранявания или смърт, причинена от лекарска грешка, е добре да се съветват и с адвокати относно правата си в съответния казус, по какъв начин да защитят правата си. Не на последно място гражданите трябва да следят и разрешените лекарства от изпълнителна агенция по лекарствата и от Европейската агенция по лекарствата (EMA). Важно е да знаят, че самолечението или опитът за такова може да доведе до нежелани резултати.

Как бихте коментирали настоящата ситуация с пандемията от Covid-19?

Ситуацията с пандемията от Covid-19 поражда редица противоречиви въпроси. Очертават се различни групи крайни становища и мнения относно мерките, целящи да ограничат разпространението на вируса. Според мен трябва да се вземе балансирана позиция, без да се нарушават основни човешки права. Не трябва да се увреждат нито гражданите, нито бизнеса и мерките следва да бъдат в национален мащаб и с търсене на компромис, вземане на оптимални решения, а не да се противопоставят интересите на хората и тези на бизнеса и на медицинското съсловие, което в момента изнемогва.

Считам, че световните специалисти, които работят по ваксините, в даден момент ще успеят да намерят трайно решение, ваксина, която да спре разпространението и убива вируса, при което не се налага поставянето на първа, втора, трета доза. Към настоящия момент обаче при спазване основните права на всички трябва да се търси балансирано решение как да се опази здравето на хората и да се защитят другите им интереси и права като социалните и икономическите нужди и същевременно да се предпазваме едни други, докато дойде моментът за трайно и окончателно решение на проблема с този вирус.