За по-добра стойка

Предраг Груич

Упражненията с гимнастическа тояжка се практикуват от професионални и непрофесионални спортисти, а физиотерапевтите ги използват при рехабилитация на вратните мускули, раменния и гръдния пояс. Полезни са за укрепването и гъвкавостта на тези части на тялото, но при условие че се изпълняват правилно. Преди да пристъпите към тях трябва да се консултирате с фитнес инструктор или физиотерапевт, както и с лекар, особено ако имате някакви здравословни проблеми. Гимнастическа тояжка е практична, защото е евтин и достъпен атрибут, с който може да се упражнявате и вкъщи и сред природата.

Правилна стойка: При изпълнението на този вид упражнения е много важно тялото да бъде изправено и с отпуснати назад рамене, така че лопатките на гърба да се доближават. Дръжте главата изправена, сякаш гледате в далечината, с леко прибрана брадичка. Коремът и задните части трябва да бъдат стегнати, в никакъв случай отпуснати. Движенията се извършват от раменната част, без разлюляване и извиване на торса. Упражненията се правят бавно и внимателно с десетина повторения. Все пак е по-добре е да ги направите правилно пет пъти, вместо набързо и погрешно – десет.

Първо упражнение: Това упражнение активира мускулите. Изпълнява се в изправено положение с леко разкрачени крака. Дръжте тояжката на височината на гърдите, докато лактите ви са под ъгъл от 90 градуса. Вдигнете тояжката колкото можете над главата и я спуснете в начално положение. Повторете  десет пъти.

Второ упражнение: Застанете с разкрачени крака, с тяло наведено напред и леко присвити колена. Дръжте тояжката на височината на колената и я повдигнете нагоре към рамената, като разширявате лакти под ъгъл от 90 градуса. Повторете упражнението 10 пъти.

Трето упражнение: Застанете в изправено положение с разкрачени крака и отпуснати рамене. Дръжте тояжката пред себе си с изправени ръце, без да свивате лакти. Вдигнете я колкото можете нагоре над главата като внимавате да не свивате лактите и бавно я спуснете в първоначалното положение. Повторете десет пъти.

Четвърто упражнение: Легнете по гръб с леко свити в колената крака, а ръцете, с които сте хванали тояжката, дръжте разперени под ъгъл от 180 градуса. За да ви бъде по-лесно да направите това упражнение за укрепване на коремната и гръбначна мускулатура, може да сложите крака под леглото или да помолите някого да държи стъпалата ви. Повдигнете торса внимателно и се спуснете в начална позиция. Направете упражнението десет пъти или колкото пъти можете.

Пето упражнение: Легнете по корем и с леко разперени ръце и без да свивате лакти дръжте тояжката пред себе си. Повдигнете горната част на тялото, изтеглете тояжката към гърдите, свивайки ръце под ъгъл от 90 градуса и се върнете в първоначално положение. Това упражнение е много добро за раздвижването на гръдните мускули. Повторете десета пъти.