маг.-фарм. Душан Голич

Основна препоръка: Преди употреба проучете внимателно указанията. Относно противопоказанията, предпазните мерки и нежеланите реакции на лекарството се консултирайте с лекар или фармацевт.

Всички знаят, че в информационните блокове по телевизията непрекъснато се представят фармацевтични продукти. Голямата честота на тези реклами обаче често води до пресищане с информация и много хора игнорират или дори мигновено забравят основното им послание. Когато четем приложените указания, може да ни обърка сложната терминология. Това може да доведе до неправилно информиране или погрешно приемане на лекарствата.

Указания за пациента трябва да има във всяка опаковка с лекарство или препарат, която получаваме в аптеката. Вносителите и производителите на лекарства и медицински изделия са задължени по закон да включват в документацията за регистрация концепция за такива указания. Може да се каже, че приложените указания са също толкова важни, колкото и самото лекарство, защото с тяхна помощ разбираме какво е предназначението на лекарството, дали можем да го използваме и как да го дозираме правилно. За да избегнем объркване при тълкуването и да ускорим ефекта от лечението, трябва да разясним терминологията.

Показанието определя по-конкретно правилната употреба на лекарството. По-точно, под показания разбираме заболяванията, за чието лечение е предназначено дадено лекарство. В зависимост от биологичните характеристики на активното вещество, лекарството може да е показано за широк (лечение на няколко различни болести) или тесен спектър на приложение (предназначено за лечение на едно конкретно заболяване).

Противопоказание е термин, който ни показва кога не трябва да използваме лекарството. Тоест, ако лекарството е противопоказано при обилно кървене, това означава, че не може да се използва от лица с отворени рани или кръвозагуба вследствие на нормален физиологичен процес. Понякога употребата на дадено средство е противопоказана, ако се използва едновременно с друго лекарство, което означава, че в никакъв случай двете не трябва да се приемат заедно.

Под предпазни мерки се разбира това, че лекарството носи определен риск при използване от конкретна група пациенти. Предпазните мерки не означават, че конкретният препарат не трябва да се използва, а че трябва да се консултирате с медицински специалист. Лекарят и фармацевтът ще преценят ползата от приеманото лечение, ще я сравнят с потенциалната вреда, която може да настъпи и ще ни дадат съответните указания за употреба.

Нежеланите реакции на лекарството могат да възникнат и при правилно показаната му употреба. Тоест, определени странични ефекти могат да се проявят статистически, независимо че пациентът е приемал лечението правилно и според лекарските предписания. Има по-леки или по-тежки нежелани реакции и те могат да се появяват често, периодично или рядко. Ако вследствие от приема на дадено лечение усетите нежелани реакции, трябва да прекъснете лечението и незабавно да се свържете с медицинския си специалист.

Останалата информация, която можете да намерите в указанията, е свързана със състава на самия продукт. Освен активното вещество, всяко лекарство съдържа и редица помощни средства, служещи като съставни елементи и имащи за цел да улеснят промишленото му производство или да подобрят ефективността на самия препарат. Склонните към алергии лица трябва винаги да прочитат пълния състав на всеки нов фармацевтичен продукт.

Медицинската терминология може да бъде объркваща или прекалено обемна, за да се разбере от едно прочитане. Решение ще намерим в посланието, което ни изпращат медиите. При вземане на ново лекарство е правилно, а и в най-добър наш интерес, незабавно да се консултираме с лекар или фармацевт.