Пациентка с рак на яйчника и четвърта степен на затлъстяване беше оперирана напълно лапароскопски с комбинирано пълно отстраняване на матката, яйчниците и големия оментум.

Интервенцията, която обичайно се извършва отворено и отнема дълго време за възстановяване, бе осъществена от д-р Лъчезар Танчев, гинекологичен хирург в отделението по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство, и доц. Веселин Маринов, началник на отделението по минимално инвазивна хирургия към Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия в болница „Токуда“.

Тъй като пациентката се оказва с допълнителни сраствания от предишно отстраняване на жлъчката с отворена операция, интервенцията изисква допълнителни умения, за да бъде осъществена безкръвно. Към момента тя се възстановява успешно без усложнения в рамките на нормалното време за една минимално инвазивна операция, a крайният хистологичен резултат е благоприятен – злокачественият процес е локализиран само в единия яйчник и без разсейки.

Извършването на операцията по безкръвен лапароскопски начин се осъществява и е препоръчителен при малки размери на тумора и начална фаза на туморния процес. Въпреки това от нея могат да се възползват и други пациентки с подобна патология, когато оценката на състоянието го позволява. Такива интервенции съчетават оптимална радикалност с минимална травма, спестяват от възстановителния период и намаляват следоперативния риск.