Две нови лекарства срещу COVID-19 одобри Световната здравна организация (СЗО).

Първата молекула – барицитиниб, е препоръчана от експертите за пациенти с тежко протичаща коронавирусна инфекция. Медикаментът е от класа на т.нар. JAK-инхибитори, които потискат свръхстимулацията на имунната система. СЗО препоръчва лекарството да се назначава в комбинация с кортикостероиди. Барицитиниб се приема през устата и обичайно се използва в терапията срещу ревматоиден артрит.

Моноклоналното антитяло сотровимаб е другият медикамент, който от СЗО препоръчват при лечението на лека или умерена форма на COVID-19 – за болни с висок риск от хоспитализация. В тази група попадат имунокомпрометирани пациенти със съпътстващи заболявания като диабет, високо кръвно и затлъстяване, както и неваксинирани.

Експертната група на СЗО, разработваща гайдлайните за лечение на коронавирусната инфекция, е отхвърлила други две молекули – руксолитиниб и тофацитиниб, заради недоказаната им ефективност при тежък COVID-19.

Заключенията на специалистите от СЗО се базират на резултатите от 7 клинични проучвания, които са обхванали над 4000 пациенти с лека, тежка и критична форма на коронавирусната инфекция.