Психологът Джеймс Флин следи ръста на средния коефициент на интелигентност, който се увеличава с около три пункта на всеки десет години. Флин твърди, че „интелигентността е мерило за придобитите способности, а не за вродените. Подобряването на резултатите на IQ тестовете не означава, че ставаме по-интелигентни. То означава, че днес хората се учат повече да разсъждават абстрактно. Например, децата в училище днес започват много по-рано да учат алгебра.“ С други думи, IQ тестовете всъщност говорят за влиянието на околната среда и опита и дават отлична представа за промените в културата и образованието.