В Китай 30 милиона души живеят в пещери (най-вече в провинцията Шанси). По-голямата част от тях живеят скромно и вместо врата покриват входа с плат, но има и луксозни варианти с електричество, течаща вода и издълбани в стените легла. „Роден съм в пещера и в нея ще умра. Животът тук е лесен и удобен.“ – казва един от жителите на пещерите южно от Йенан.