Най-значителното постижение на шумерската цивилизация, зародила се между Тигър и Ефрат, е клинописът – първата система за писане, създадена още през четвъртото хилядолетие пр.н.е. Първо я използвали за писане на административни текстове, а от третото хилядолетие пр.н.е. са запазени есета, поезия и митове. Към това време е датиран и един от най-старите литературни извори – „Поученията на Шурупак“, писан под форма на съвети, които мъдрият жрец Шурупак давал на наследника си Зиусудри. Бащата съветвал да не се взимат решения и да не се съди, докато се пие и поучавал, че „сърцето, което обича, запазва семейството, а онова, което мрази, разваля семейството“.