Опасно отравяне на кръвта

д-р Биляна Бегович Вуксанович, епидемиолог
Градски институт за обществено здравеопазване на Белград

Увеличен риск от появяването на сепсис се наблюдава при пациенти, които имат проблеми с имунологичната си система, бебетата и малките деца, възрастните, болните от хронични, бъбречни, сърдечни, белодробни и малигнени заболявания, пациентите с тежки изгаряния и сериозни травми.

Сепсисът е глобален здравословен проблем. Въпреки факта, че се появява по-често от инфаркта на миокарда и причинява смъртта на много повече хора от който и да е рак (на всеки четири секунди някой в света умира от тази белест), голяма част от населението дори и в развитите страни не е чувало за сепсиса или не е достатчно информирано за тази тежка и сериозна болест.

Поради тази причина през март 2012 година беше приета декларация за организиране на кампания с цел да се повиши нивото на колективното съзнание за този проблем и да се изготви национален план във всяка страна за намаляване на смъртността с 20% до 2020 година. Кампанията започна на 13 септември 2012 година и този ден се смята за Световен ден на сепсиса.

Тази опасна болест напада кръвта и много бързо се разпространява чрез кръвообращението в целия организъм. В 80% от случаите натравянето е предизвикано от бактерии, които проникват в кръвта и отделят токсини, а по-рядко причинителите могат да бъдат и гъбички. Всяка увредена кожа или тъкан представляват потенциална възможност за нахлуване на бактерии в кръвта и лимфната тъкан и за предизвикване на болестта.

Как се развива сепсисът
Сепсисът представлява синдром на системен възпалителен отговор на инфекция, която уврежда тъканите, спира функциите на органите и често има фатален изход. Тази болест всъщност е отговор на имунологичната система, който става прекалено интензивен и обхваща целия организъм, но не предизвиква подобрение, а уврежда телесните тъкани. Отравянето може да възникне при всеки пациент и при инфекции с различна етиология, които са възникнали в различните телесни тъкани на организма. Сепсисът се появи след известно време от възникването на инфекцията, но може да има и скоротечно развитие, което завършва със смърт след няколко часа.

Рискови групи
Увеличен риск от появяването на сеп-сис се наблюдава при пациенти, които имат проблеми с имунологичната си система, бебетата и малките деца, възрастните, болните от хронични  бъбречни, сърдечни, белодробни и малигнени заболявания, пациентите с тежки изгаряния и сериозни травми. Мъжете са изложени на по-висок риск отколкото жените, както и представителите на негроидната  раса в сравнение с белокожите етноси.

Симптоми и диагноза
Клиничната картина на сепсиса представлява сбор от симтоми и признаци. Може да се появи висока телесна температура (над 39° С ), но и рязкото ѝ намаляване (под 36° С), треперене, промени в цвета на кожата или бледност, гадене, повръщане, диария, намалено уриниране, ускорена сърдечна дейност, болки, задушаване, сънливост, слаба реакция на външни дразнения.

Невинаги е лесно да се постави диагнозата, особено в началните етапи на болестта, защото може да има симтомите на много други заболявания. В процеса на диагностициране са необходими цялостни клинични прегледи и многобройни лабораторни анализи.

Пациентите със сепсис най-често са вече хоспитализирани. Според проучванията обаче от 20 до 40 на сто от случаите пациентите развиват сепсис в извънболнични условия. Крайният изход от тази болест зависи в голяма степен от ранното ѝ откриване.

Лечение на кръвната инфекция
Лекуването на инфекцията и поддържането на кръвното налягане има за цел да намали по-нататъшното ѝ развитие и да запази функциите на жизнено необходимите органи. Трябва да се започне възможно най-бързо с антибиотична терапия, интравенозно внасяне на течности, кислородна терапия, а в по-тежките случаи и изкуствена вентилация, както и хемодиализа, ако се преустанови бъбречната дейност. По-рано се е препоръчвало отстраняването на тъканите, в които се развива некроза. Изследванията обаче показват, че всеки час отлагане на антибиотичната терапия при състояние на септичен шок увеличава смъртността с 10%. Възстановяването след това тежко и опасно за живота състояние е възможно. Някои от пациентите оздравяват напълно, а други имат по-леки или по-тежки последици в зависимост от здравословното състояние преди появяването на сепсиса.

Глобален здравословен проблем
Броят на пациентите с диагностициран сепсис расте на глобално ниво. През последните 10 години хоспитализациите поради сепсис са се увеличили почти три пъти. Най-важните фактори, които увеличават риска от възникване на сепсис  са остаряване на населението, все по-голям брой хронично болни, все повече инвазивни интервенции, извършващи се заради диагностициране и терапия, резистентност на агентите, които причиняват инфекция, като последица от нерационалната употреба на антибиотиците. Смята се, че всяка година сепсисът е причина за смъртта на 60–80 % от хората в развитите страни, т.е. над шест милиона новородени и около 100 000 бременни и родилки.

Превантивни мерки
Превенцията на сепсиса включва мерки, с които може да се избегне или да се намали първичната инфекция. Ваксините винаги се препоръчват при инфекциите, които могат се предотвратят, като напреимер при грип, пневмококови и менингококови инфекции. Хигиената на ръцете на здравните работници и средата, в която се намира пациентът, са предварителни условия за продължителността на лечението. През последните години рационалното използване на антибиотиците е съставна част от стратегията за превенцията на сепсиса. Здравословният начин на живот с цел укрепване на здравето и повишаване на имунитета, са в основата за превенция на инфекциите и намаляват риска от появяване на сепсис, защото отравяне на кръвта може да настъпи и след банални увреждания и травми. Трябва да сме особено внимателни към малките деца, хронично болните и възрастните хора.