В град Куншан, Китай, се намира един от най-необикновените ресторанти. Взимането на поръчката, приготвянето на храната и сервирането се извършва от роботи, които поздравяват всеки гост с думите „Здравей, Землянино. Добре дошъл в ресторант Робот!“ Роботите са ведри и гостолюбиви, програмирани са да имат десетина различни израза на лицето. Могат да работят с часове без умора (т.е. без да им се презареждат батериите) и са високи около метър и половина.