Флавоноидите

Маг. инж. Неманя Стоилкович

На флавоноидите, които са над 5000 вида, открити в листата, семената, кората и цветовете на растенията, се приписва антибактериално, антиалергично, антимутагенно, противовирусно и антиканцерогенно действие; те се срещат и под формата на екстракти, сиропи, капсули, таблетки, най-често като диетични добавки

Флавоноидите са широко разпространени органични съединения от растителен произход, които съставляват най-голямата група от растителни пигменти с различни нюанси на жълтия цвят (лат. flavus = жълт). Химически това са полифенолни съединения, основно с ниско молекулно тегло. Наименованието „флавоноиди“ е предложено от Гайсман и Хинзайнер през 1952 г. като определение за всички пигменти, притежаващи определена сходна структура.

Разпространение и действие: Флавоноидите като цяло са нетоксични и проявяват широк спектър от полезни биологични активности. Много лечебни растения съдържат флавоноиди, които имат подчертано антиоксидантно действие. Ето защо на флавоноидите се приписват много терапевтични действия, като например антибактериално, антиалергично, антимутагенно, антивирусно и антиканцерогенно; те влияят в значителна степен и върху цвета и вкуса на храната. Флавоноидите оказват благоприятно
въздействие върху стените на капилярите, като повишават тяхната еластичност и намаляват пропускливостта им, поради което в миналото дори са класифицирани в групата на витамините. Някои флавоноиди действат като коронарни вазодилататори, други се използват като противовъзпалителни агенти, диуретици и хепатопротектори. Досега са идентифицирани над 5000 флавоноида, които са открити основно в листата, семената, кората и цветовете на растенията, където изпълняват защитна роля срещу ултравиолетовите лъчи.

Храни: Флавоноидите присъстват в плодовете, зеленчуците и напитките като чай и червено вино. Върху количеството на индивидуалните и общите флавоноиди в храната влияят генетичните фактори (видът), условията на околната среда (светлината), както и процедурата след брането (преработката). Смята се, че именно флавоноидните (фенолните) съединения влияят на аромата на виното. Общото съдържание на флавоноиди е най-високо в отлежалото червено вино, докато младото трапезно червено вино съдържа по-нисък процент от тези съединения. Предполага се, че полифенолните антиоксиданти, каквито са флавоноидите в червеното вино, заедно с антиоксидантите от зехтина и пресните плодове и зеленчуци, на които е богата средиземноморската кухня, могат да осигурят защита срещу коронарните болести на сърцето. Флавоноидите се абсорбират в стомашно-чревния тракт на хората и животните и се екскретират или непроменени, или във вид на метаболити в урината и фекалиите. Бактериите в дебелото черво разграждат флавоноидите до фенолни киселини, които могат да бъдат абсорбирани, конюгирани, отделени или метаболизирани допълнително от бактериите.

Хранителни добавки: Тази група съединения се изследва интензивно именно поради полезното си влияние върху човешкото здраве. По-специално се проучва ролята им за защита от ракови заболявания. Има множество доказателства, че флавоноидите инхибират карциногенезата. С оглед на големия брой на полезните им свойства, флавоноидите се предлагат на пазара под формата на екстракти, сиропи, капсули, таблетки, най-често като диетични (хранителни) добавки.