Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

ПЪТЯТ НА ЕДИН ФЕЛДШЕР

BETTY - Димитър Ишкитиев, фелдшер
Текст: Олга Георгиева
Снимки: личен архив
02.11.23
BETTY брой 114
BETTY - Димитър Ишкитиев, фелдшер

В този брой ви срещаме с Димитър Ишкитиев, български фелдшер с дългогодишна практика, инициатор, един от учредителите на Съюза на фелдшерите в България през 1990 г. и негов пръв председател.                                                                         Втора част

BETTY - Димитър Ишкитиев, фелдшерРАЗГОВОРЪТ С МЕДИЦИНСКИЯ ФЕЛДШЕР ДИМИТЪР ИШКИТИЕВ ТОЛКОВА НИ ЗАИНТРИГУВА, ЧЕ РЕШИХМЕ ДА ГО ПРОДЪЛЖИМ И В ТОЗИ БРОЙ. ПРЕЗ ОКТОМВРИ ПРОЧЕТОХТЕ ЗА СЪЩНОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИЯТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ФЕЛДШЕРИТЕ ПРЕЗ 1990Г. ПО НЕГОВА ИНИЦИАТИВА И ЗА ЛИЧНИЯ МУ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ. В ТОЗИ БРОЙ ДИМИТЪР ИШКИТИЕВ ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ НИ ЗА НАСТОЯЩЕТО НА СЪСЛОВИЕТО НА ФЕЛДШЕРИТЕ У НАС.

Когато през 1994 г. Министерството на здравеопазването създава Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), практически професията фелдшер е заличена от списъка с професии в България. Как е регламентирана законово днес професията фелдшер в България?

Все още дефинирането и регламентирането на професията медицински фелдшер (лекар асистент) е неуточнена. За съжаление поради политически или финансови проблеми професията ни се приравнява с парамедици и това е голяма грешка. Парамедиците се подготвят за десетина часа, без познания по анатомия, физиология, вътрешни болести, детски болести, хигиена, инфекциозни заболявания, белодробни и кожни болести, фармация, хирургия, очни болести, урология. Аз самият, за да започна работа в ЦСМП Русе, изкарах такъв курс, обучението беше 28 дни! Завършва се с теоретичен и практически изпит, който аз и един колега от Пловдив положихме 2 часа след последната лекция. Толкова за разликата между медицински асистент и фелдшер. Ако посетите училището, което обучава парамедици, ще разберете.

А лекарските асистенти?
Програмата за обучение на лекарски асистенти беше изготвена от ръководството на фелдшерския съюз. Работихме почти 2 години. Предложихме я на всички медицински университети у нас, но се реализира единствено в Стара Загора.

Къде медицинските фелдшери стават все по-необходими?
Необходими сме за подкрепа на общопрактикуващите лекари в малките населени места. Един общопрактикуващ лекар не може сам да обслужва 5-6 малки населени места, но за да има смисъл и рентабилност, списъкът с пациентите му трябва да наброява поне 1500 души. Само че как да разпределим работното време на 6 части? Мислите ли, че хората в малките населени места са доволни да имат лекар 1 час седмично? А кой ще им носи лекарствата? Там няма аптеки, няма и транспорт. Ако обаче практиката има един, двама медицински фелдшери, нещата стават приемливи както за населението, така и за доктора. Нужни сме и в спешната помощ. Защо да се губят силите на лекарите по линейките? Тяхното място е в спешните заведения. Ако те са там, а не обикалят с линейките, това ще намали времето за спешно лечение, ще махне чакането, нервите, загубените животи пред вратите на болницата. Екипите в спешните отделения са претоварени. Много от големите производствени предприятия имат нужда от медицинска помощ на място, от медицински фелдшери. Психиатричните отделения също искат да имат медицински фелдшери, както и старческите домове, училищата и още много други обществени заведения. Пропуснах да спомена неотложните кабинети, които, до колкото ги има, са претрупани с работа нощем. Но за да работят, фелфшерите трябва първо да бъдат обучени, за да могат да поставят вярна диагноза, да назначат адекватно лечение, да разбират и от профилактика.

Каква е Вашата препоръка?
Обучението по медицина трябва да се надгражда и развива в съответствие с нуждите на обществото, но първо и основно: във всички медицински университети час по-скоро трябва да започне обучение на лекарски асистенти. Това е належащо!

cross