Текст: Лора Василева

Сърдечносъдовите заболявания са група болести, засягащи сърцето и кръвоносните съдове (артерии и вени). Тя обхваща всички заболявания на сърдечносъдовата система, като сърдечните болести, съдовите болести на мозъка и бъбреците и периферните артериални болести. Причините за сърдечносъдовите заболявания са различни, но най-честите са атеросклерозата и артериалната хипертония. Те са най-значимата причина за смъртността в световен мащаб.

Според проучване на Американската колегия по кардиология пропускането на закуската води до повишен сърдечносъдов риск.

В периода 1988-1994 г. 6500 участници в проучването били разпитани за хранителните им навици. Възрастовата група била между 40 и 75 години. След 19 години проследяване 9,5% от хората починали поради сърдечносъдово заболяване или по-точно инсулт.

След мултивариационен анализ участниците, които съобщили, че никога не приемат храна на закуска, се оказали с по-висок риск за попадане в тази група от смъртни случаи.

Изследователите допълват, че няма точни данни дали описаната асоциация е казуална, но е ясно, че пропускането на закуската води до повишен риск от сърдечносъдов инцидент.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg