Острите респираторни заболявания са най-масовите сред населението, които имат своите здравни, социални и икономически последствия.. Най-засегнати са  т.нар.  рискови  групи: възрастни хора над 60 години, лица със съпътстващи заболявания или такива с намалени съпротивителни сили спрямо различни вирусни инфекции.

Днес е много добре известно, че вирусът прониква през дихателната система, като първоначално се установява дълбоко в назо-фаринкса, след което прониква в дихателната система и се свързва с рецепторите по алвеолните  клетки/т.нар. АСЕ2 рецептори/и предизвиква тежко нарушаване на кислородния транспорт с добре известните патологични последици водещи до картината на остър дихателен дистрес синдром /ARDS/.

Всичко това ни дава основание да приемем, че усилията ни трябва да се насочат към възможностите за профилактика на вирусните инфекции чрез стимулиране на вродения, естествен имунитет, който има голям потенциал от механизми за защита от бактериални и вирусни инфекции.

За тази цел ние ви предлагаме респистим и фариностим в профилактиката срещу вирусни инфекции.

Респистим е препарат, съдържащ добре известния полибактериален  имуномодулатор респивакс, обогатен с набор от витамини и минерали с подчертано антиоксидантно и имуностимулиращо действие. Проведените експериментални и клинични данни показват, че той стимулира: нивото на защитните секреторни ИгА антитела, фагоцитозата, нивото на интерферона и сърфактанта, активността на Т-like рецепторите, т.е. фактори, които могат да изиграят много положителна роля в борбата с коронавируса, по-точно в неговата профилактика, когато се приема от здрави  хора.

По 1 таблетка  на ден в продължение на 3 месеца позволява да се постигне добро активиране на всички тези имунологични механизми на вродения имунитет.

Фариностим е също полибактериален имуномодулатор на базата на липополизахариди и липопептиди от бактерии, най-често срещащи се в назофаринскса. Той се приема чрез смукане – 3-4 пъти на ден по 1 таблетка.  По този начин се стимулира локалният имунен отговор в назофаринкса. Това е много важно, тъй като вече е установено, че Т-цитотоксични лимфоцити се експресират и локално – върху клетките на алвеолите и назофаринкса, и по този начин ще бъде стимулирана тяхната  противовирусна активност.

Съвместното приемане на двата препарата в продължение на 3 месеца в предепидемичен или епидемичен период от клинично здрави хора би допринесло за засилване на техния естествен/вроден имунитет в борбата с различни дихателни, бактериални и вирусни инфекции.

Изследователският екип на  НАТСТИМ ЕООД; www.natstim.eu, тел.: 02 962 39 52