ВаксигрипТетра предварително напълнена спринцовка 0.5 ml

Лекарствен продукт по лекарско предписаниe за лица над 3 год.
Преди употреба прочетете листовката. А193/24.08.2017