Хепароид 100 IU/mg, маз

OTC

  • За локално лечение на възпаления на повърхностни вени.
  • За лечение на посттравматични състояния.

Лекарствен продукт. Може да се прилага при възрастни, юноши и деца. За прилагане върху кожата. Преди употреба прочетете
листовката.
А-52966/22.12.2017