Кравите, прилепите, слоновете, шимпанзетата и делфините създават дълги приятелства, някои от които продължават цял живот. Ако някоя крава се отдели от друга, с която прекарва времето си на пасището, нивото на стреса ѝ се увеличава, а млекодобивът ѝ намалява. Забелязани са случаи, когато женският прилеп се грижи за друг от същия пол. Слоновете създават приятелство с други слонове, заедно се къпят и хранят и изразяват взаимната си обич като се прегръщат с хоботите си. Шимпанзетата обичат да делят храната си с другите от стадото, заедно почиват и взаимно се чешат. Мъжките делфини обичат да се движат в групи и си помагат, за да спечелят любовта на самката.