Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

#ПребориГнева

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Български лекарски съюз
06.01.23
BETTY брой 104

Ако само допреди 20 години в България беше немислима физическата или психическата агресия над лекар или медицинска сестра, то днес и ние сме част от мрачната световна статистика за насилие над медици. Скорошно проучване, проведено за Българския лекарски съюз, показва, че хората с лекарска професия сe сблъскват с агресията много повече от всички останали професии. Затова през септември 2022 г. съсловната организация рестартира кампанията си срещу насилието над медици, която продължава и през следващата година.

Ако само допреди 20 години в България беше немислима физическата или психическата агресия над лекар или медицинска сестра, то днес и ние сме част от мрачната световна статистика за насилие над медици. Скорошно проучване, проведено за Българския лекарски съюз, показва, че хората с лекарска професия сe сблъскват с агресията много повече от всички останали професии. Затова през септември 2022 г. съсловната организация рестартира кампанията си срещу насилието над медици, която продължава и през следващата година.

Доколко и дали за България важат резултатите от американско изследване, според което телевизионните филми на медицинска тематика - от „Спешно отделение“ до „Д-р Хаус“, са увеличили агресията на пациентите в спешните отделения?

Не се наемам да твърдя. Бих искала да цитирам обаче едно друго твърдение на български личен лекар за отношението лекари - пациенти: „Ние сме един отбор, ние сме от една и съща страна на барикадата. Това да ни противопоставят обслужва недостойни и чужди интереси. Ние се грижим за пациентите, а те се грижат за нас, защото, ако тях ги няма, ние ще бъдем безполезни“.

Кампанията

По темата за лекарските грешки и за правата на пациентите сме писали преди. Но темата за агресията към лекари и медицински персонал на работното им място е нещо различно и тревожно.

Тя е причината Българският лекарски съюз (БЛС) и психолозите от Лабораторията за психично здраве във ВМА да разработят алгоритъм на поведение при комуникация с агресивен пациент и/или близките му, да създадат специални листовки със съвети и да провеждат обучения на медицинския персонал в страната. Такива безплатни обучения се проведоха през септември и ноември 2022 г. като част от кампанията срещу насилието над медици #ПребориГнева.

Тя започва от гр. Самоков, една от невралгичните точки, в която медицинските екипи често са обект на вербална и физическа агресия. “Ние сами, с  известна подготовка, можем да избегнем кризисната ситуация, защото, когато тя вече е факт, дори и да бъде осъден извършителят, душевната рана в пострадалия колега трудно се лекува", казва д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, на тренинга в Самоков.

Обучението включва практически и теоретични модули, чрез които участниците медицински лица повишават уменията си за справяне с актовете на агресия, усъвършенстват психологическите си умения за справяне в критични ситуации и за разрешаване на конфликти.

Първите обучения при рестарта на кампанията се проведоха на 17-18 септеври в МБАЛ „Самоков“. На 5-6 ноември тренинги имаше и в УМБАЛ „Лозенец“ в София. Обученията продължават и през 2023 г., вече има няколко лечебни заведения, които искат да се включат.

Причините за агресията

Председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров обобщи наскоро на медицински форум основните причини за агресивно поведение срещу медицински лица: загрижеността за здравословното състояние, дългото чакане, усещането за лошо качество на получените грижи, неудовлетворение от отношението на медицинския персонал.

Според председателя на БЛС за преодоляването на проблема с насилието над лекари е изключително важно да бъде повишен авторитетът на съсловието сред обществото, като се започне още в училище; самите медици да бъдат подготвени за рискови ситуации и за агресивните действия да бъдат прилагани справедливи и бързи наказания.

По света

Според някои източници началото на агресията към лекарите тръгва от САЩ още от средата на 60-те години на миналия век поради превръщането в машина за пари на цели кантори, които се занимават единствено с дела срещу лекари и клиники. По информация на Световната здравна организация (СЗО) 38% от лекарите в цял свят са били жертва на посегателства. Според проучване в Германия около 50% от лекарите са били обект на агресия.

През 2018 г. Великобритания обявява „Програма за нулева толерантност към агресията към лекари“, според която, ако пациент или негови близки проявят агресия към медицинско лице, лечението му се прекратява. Проучване на Български лекарски съюз също показва, че 53% от лекарите в Италия са били жертва на насилие.

Проблемът с агресията води до такъв спад на интереса към лекарската професия в Италия, който през 2019 г. принуждава  Министерството на здравеопазването да разреши наемането на работа на пенсионирани лекари и да увеличи възрастта за пенсиониране на лекари.

Оказва се, че ситуацията в близката до нас Турция обаче е много по-сериозна, там почти 90% от заетите в здравния сектор са били жертва на насилие поне един път през кариерата си.

Правната рамка у нас

На 14 януари 2020 г. е подписано споразумение между Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването и Прокуратурата на Република България, според което всички сигнали за агресия над медици да бъдат незабавно предавани към главния прокурор. Такива сигнали могат да бъдат подавани на е-мейла на БЛС blsus@blsbg.com

Обучителните курсове за справяне с агресивно поведение са безплатни за лекари и медицински специалисти.  Лечебните заведения, които желаят да се включат, могат да  позвънят на тел: 0898 483597 или да изпратят имейл дo pr@blsbg.com.

cross