Когато за някого се каже, че „помни като слон“, това не е без причина. Тези най-големи сухоземни бозайници, чиито мозък е около шест пъти по-голям от човешкия, са се появили в Африка преди около 23 милиона години, по времето, когато между тревопасните са доминирали конете. Последствието от борбата за храна между слоновете и конете било, че в хода на еволюцията слоновете станали по-големи. Слоновете са интелигентни животни, известни с това, че на свобода използват по различни начини инструменти, а опитомени могат да изпълняват човешки команди. Онова, което ги отличава, обаче, е фантастичната им памет; те са в състояние да помнят водоизточници в продължение на десетилетия. Особено дълго помнят опасностите, които са преживели. При едно изследване на 39 стада слонове в Кения седемдесет и два пъти е симулирано присъствие на лъвове. Във всички случаи по-възрастните женски се вслушвали внимателно и превеждали групите си през познати места, извън опасност, така че учените направили извод, че слоновете трупат опита си на базата на запаметеното.