Текст: д-р Ана-Мария Младенова

В Париж в периода 31.08-04.09 се състоя конгресът на Европейското кардиологично дружество (ESC). Един от акцентите на събитието е презентацията на д-р Флора Линт Сигварт от Дания. Представеното от нея изследване обхваща данни от национални датски регистри от 1996 до 2016 г. и оценява смъртността при 8077 пациенти една година след диагностиката на перикардит.

Перикардит е състояние, което представлява възпаление на сърдечната торбичка (обвивка). Перикардът е тънка мембрана, която обвива сърцето. Тя е от няколко слоя и държи сърцето в съответното положение в гърдите, като едновременно с това го предпазва от инфекции и тумори, които могат да се разпространят от други органи, близо до него.

Резултатите са преизчислени спрямо придружаващите заболявания, включително сърдечносъдовите болести и заболявания на белите дробове. В хода на изследването участниците биват сравнявани с представителите на общата популация по показателя обща смъртност.

„Обхванатите пациенти са една интересна група от сравнително млади хора – на 40-45 г., които постъпват в болница със симптоматика, сходна на тази при инфаркт на миокарда. След лечението и изписването случаите на рецидиви са рядкост и по тази причина досега смятахме, че на практика състоянието няма дълготрайни последствия, заявява д-р Сигварт и допълва – Според едно предходно проучване перикардитът може да бъде разгледан като маркер за недиагностицирано раково заболяване, но липсват по-подробни данни по въпроса.“

В рамките на настоящото изследване авторите откриват, че общата смъртност сред пациентите, претърпели перикардит в предходната една година, е 2,9%, сравнено с 0,85% сред здравите контроли.

Освен това в тестовата група се увеличава и броят на приетите в болница по следните причини: обостряне на перикардита (10.6%), друго сърдечносъдово заболяване (4.6% сравнено с 1.2% при контролите), болест на дихателната система (3.4% сравнено с 0.7%) и раково заболяване (1.4% сравнено с 0.5%).

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg