Текст: д-р Мариана Кобер, интензивен терапевт и анестезиолог

Злополуки на пътя се случват за съжаление твърде често. В тези ситуации незабавната помощ обикновено е от случайни минувачи. Дори само с основни познания за първа помощ вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно тя да се приложи правилно и в точното време. Само така може да се подобри състоянието на пострадалия и да се спаси човешки живот.

При спешна ситуация останете спокойни. Опитайте се да контролирате емоциите си, преди да предприемете някакви действия. Огледайте ситуацията и се успокойте. Не прибързвайте с действията си при никакви обстоятелства и не се излагайте на риск.

Винаги започвайте с основните стъпки:

 Осигурете безопасност на пътя.

 Оценете състоянието на пострадалите.

 Обадете се на службата за спешна помощ,  тел. 112.

 Приложете първа помощ.

Когато наближите пътнотранспортно произшествие, намалете скоростта, без да спирате твърде внезапно. Паркирайте колата си на сигурно място. Облечете флуоресцентно яке и поставете знаци за безопасност, например триъгълник, и включете аварийните светлини на колата. Уверете се, че няма да пречите при пристигането на службите за спешна помощ. Никога не се опитвайте да пресичате магистралата пеша!

Опитайте се да предотвратите избухването на пожар, като изключите двигателите на всички превозни средства, участващи в произшествието. Ако е възможно, активирайте ръчната спирачка на превозните средства. Не позволявайте на никого да пуши в района на инцидента! Проверете състоянието на пострадалите, преди всичко разберете дали са в съзнание и дали дишат. След това попитайте за имената им и дали са ориентирани какво се е случило – нормално е хората да са в шок. Трябва да проверите дали има тежко кръвотечение, гръдна болка или счупване. Уведомете службата за спешна медицинска помощ, телефонът е 112, общоприет в Европейския съюз.

Много е важно да дадете точна и ясна информация:

 кажете името си, опишете ясно какъв е видът на инцидента, къде точно се намирате, ако сте на магистрала, кой е номерът на километъра и платното за посока.

 дайте точна информация за пострадалите и тяхното състояние като брой – дали има деца, бебета, бременни, възрастни хора, дали пострадалият е в съзнание и дали диша нормално, има ли специфични наранявания.

 ако помагащите са повече, добре е един да вземе ръководна позиция, да остане при пострадалите и да разпредели задачите – кой да се обажда по телефона, кой да посрещне и да покаже мястото на спешния екип.

Ако е възможно, извадете пострадалите от автомобила. Направете им внимателен преглед и след това окажете първа помощ. Дайте приоритет на най-сериозните наранявания. Тъй като трите най-важни органи за живота на човека са мозъкът, сърцето и белите дробове, трябва да проверите дали пострадалият е в съзнание, дали диша и дали има сърдечна дейност. Дали е в съзнание може да се провери чрез контакт, говор, потупване, проверка на зеничната активност.

Ако имате подозрения, че пострадалият е наранен в областта на главата, шията или гръбнака, не го местете, без да е наложително, при положение, че диша свободно и не е непосредствено застрашен. Ако е в безсъзнание, е необходимо да се провери дишането и пулса му. Ако диша и е в безсъзнание, а вие сте сами, поставете го на една страна, като му осигурите стабилно положение. Не забравяйте да си сложите ръкавици (има ги в аптечката на колата), за да се предпазите. Ако пострадалият престане да диша, той трябва да получи възможно най-бързо кислород, за да се избегне увреждане на мозъка.

Оставете пострадалия на земята на твърда основа, разтворете дрехите, за да освободите гръдния кош, вдигнете брадичката и наклонете главата назад, за да освободите дихателните пътища. Ако имате съмнение, че пострадалият е с травма на главата или врата, не движете главата назад, а преместете долната челюст напред. В никакъв случай не отваряйте челюстите с механични предмети.

С дясната ръка се хваща стабилно главата, палецът се поставя над веждите. С лявата ръка, с палец и показалец, се повдига брадичката нагоре, като не се притиска меката тъкан под брадичката.

Главата се вдига максимално назад. Проверете дали има дишане, погледнете гръдният кош дали се вдига и се спуска в продължение на 10 секунди. Ако няма свободно дишане и пулс, започнете сърдечен масаж и направете изкуствено дишане. Задължително поставете върху устата и носа на човека марличка (и нея я има в аптечката), за да се предпазите. (Подробна информация за изкуственото дишане и сърдечния масаж прочетете в брой 48 от месец май 2018). Продължете с животоспасяващите действия, докато дойде специализираният екип. Много е важно също така да се направи оглед за кръвотечения, фрактури, ставни наранявания или такива на меките органи.

Силното кръвотечение трябва да бъде спряно навреме, тъй като загубата на много кръв води до състояние на шок или дори до смърт. Видовете кръвотечение се разпознават по цвета и начина, по който кръвта изтича. При артериалното кръвотечение кръвта е алена и шурти на тласъци под високото налягане на сърцето. Венозната кръв е по-тъмна на цвят и изтича по-бавно и равномерно. По-опасно винаги е артериалното кръвотечение, защото води много бързо до голямо количество загуба на кръв.

Спирането на кръвотечението става с притискаща тампонираща превръзка. Ако е на корема, превръзката се поставя отгоре и се притиска. Ако е на крайник – с пристягане на мястото на травмата и повдигане на крайника над нивото на сърцето. Не се правят опити за кръвоспиране само когато кръвта тече от устата, ухото или ноздрата, защото може да се касае за нараняване в основата на черепа, където не трябва да се задържа кръв.

Важно е да оставите всички пострадали легнали, не се опитвайте да ги поставяте в седнало положение. Ако има одеяла, завийте ги и изчакайте Бърза помощ!