Десетилетия наред се спорело, дали пандата принадлежи към семейство Енотови (Procyonidae) или това на Мечките (Ursidae), тъй като притежава особености, характерни и за двете семейства. Привържениците на теорията, че голямата панда всъщност е енот, изтъквали сходствата между черепа, зъбите и физическите разлики около очите, а тези, които смятали, че нейни предци са мечките, посочвали подобните форма на тялото, големината и похвата при катерене. Учените направили генетично изследване на пандите и мечките и установили, че те са най-подобни. Семейство Енотови се отделило от това на Мечките преди около 50 милиона години, а големите панди – преди 25 милиона години. Те се считат като подгрупа на семейство Мечки.