Точно преди 350 години, през 1665 г., английският физик и секретар на Кралското дружество в Лондон Робърт Хук, използвайки микроскоп от кожа и злато, открива клетката и я назовава с името на монашеската килия. Терминът е използван за първи път в труда на Хук „Микрографика” (Micrographica, фина рисунка), в който той описва своите микроскопски и телескопски наблюдения, обяснява процеса на горене, кристалната структура на снежинките и излага студията си за фосилите. Робърт Хук усъвършенства барометъра, телескопа и микроскопа, а в историята на науката влиза и като учения, доказал гравитацията на небесните тела, както и че Земята и Луната се въртят около Слънцето по елиптична орбита, а също и с откриването на закона за еластичната деформация на телата, наречен „Закон на Хук”.