Витамин D в превенцията и лечението

д-р Ивица Крагович
Остео-Про, Скопие

Витамин D участва в костния метаболизъм, регулирането на невромускулната проводимост и поддържането на мускулната маса и сила. Дефицитът му може да предизвика рахит при децата и остеопороза при възрастните.

Остеопорозата е системно скелетно заболяване, характеризиращо се с понижена костна маса и промени в микроархитектурата на костната тъкан, което води до повишена чувствителност на костите и риск от фрактури, особено в областта на гръбнака, бедрото и предмишницата. Тя се нарича също и тиха епидемия, защото загубата на костна маса е безсимптомна и най-често първият признак за остеопороза е възникването на остеопорозна фрактура.

Според Международната фондация по остеопороза над 200 милиона души по света страдат от тази болест. Всяка трета жена и всеки пети мъж рискуват да се разболеят от остеопороза през живота си, или около 30% от жените след 50-гoдишна възраст имат остеопороза.

Рискови фактори
Идентифицирани са много рискови фактори, които допринасят за възникването на остеопорозата и от които някои са променливи, а други непроменливи. Променливи рискови фактори са намаленият прием на калций и витамин D3, понижената физическа активност, пониженият индекс на телесната маса (BMI), прекомерната консумация на алкохол, тютюнопушенето, неправилното хранене и др. Непроменливи рискови фактори, които допринасят значително за развитието на заболяването, са женският пол, бялата раса, ранната менопауза, положителната фамилна анамнеза за заболяването, възрастта над 65 години и други.

С развитието на медицината и познанията за патофизиологичните механизми при повечето заболявания са дефинирани множество заболявания и състояния, които влияят отрицателно върху костната минерална плътност и причиняват вторична остеопороза. Такива заболявания са хиперпаратиреоидизмът, хипогонадизмът (аменореята), хипертиреоидизмът, диабетът, ревматоидният артрит, малабсорбцията, хроничната бъбречна недостатъчност, продължителното обездвижване и други състояния.

Установени са също и множество медикаменти, които влияят отрицателно на костите, но поради значението на първичното заболяване пациентите са принудени да ги използват. Такива медикаменти са: продължителната употреба на кортикостероиди, продължителната употреба на антикоагуланти, химиотерапия, имуносупресори, антиконвулсанти, хипнотици и други.

Тук преди всичко се има предвид: диета с достатъчен прием на калций и витамин D3, повишаване на физическата активност, избягване на алкохола, отказ от тютюнопушенето, правилно излагане на слънце, предпазване от падания и др.

Ключовите функции на витамин D3 в костния метаболизъм са: подобряване на чревната абсорбция на калций и поддържане на нормални серумни концентрации на калций и фосфор. Освен това, чрез обратната връзка витамин D3 влияе на нивото на паратиреоидния хормон. Освен че участва в костния метаболизъм, витамин D3 участва и в регулирането на невромускулната проводимост, съхранението и поддържането на мускулната маса и сила, които са важни фактори за координацията на движенията и предотвратяването на падания, особено при възрастните популации.

Ако дефицитът на витамин D3 се прояви в най-ранна възраст, може да предизвика рахит, а ако се прояви в зряла възраст, може да предизвика остеопороза. Причината е, че поради неговия дефицит калцият от храната не може да се абсорбира правилно, поради което се стига до мобилизиране на калция от костите, за да се осигури количество, достатъчно за физиологичните процеси.

Серумните концентрации на витамин D3 в организма са променливи и зависят от броя на слънчевите дни в годината и географското местоположение. Освен това има и сезонни колебания на серумните концентрации на витамин D3. Те са най-големи през септември и най-малки през април. Запасите от витамин D3 в организма обикновено се поддържат чрез ендогенен синтез в кожата и чрез прием на храна, богата на витамин D3 (риба, рибено масло, черен дроб). Поради това особено важни са слънчевите бани през слънчевите периоди на годината и правилното хранене.

Дефицитът на витамина се среща основно при възрастните популации поради намалената подвижност и по-рядкото излагане на слънце, както и поради понижената ефективност на ендогенния синтез в кожата през годината. Това е особено изразено при по-възрастните пациенти, настанени в болници и гериатрични институции и домове. Затова при лицата с по-ниски серумни концентрации на витамина и при онези, които излизат рядко на слънце, е необходима перорална суплементация на витамин D3.

Витамин D3 се включва, заедно с калция, като добавка във всички протоколи за лечение на вече диагностицирана остеопороза. Той се използва и за превенция на остеопороза при пациенти с остеопения (понижена костна плътност) или при пациенти с наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза (неправилно хранене, употреба на кортикостероиди и т.н.).