Живот в движение

Десислава Димова
Център „Бенутис”
www.facebook.com/centerbenutis

Главоболие, проблеми със съня, болки в ставите, проблеми с очите, родови травми, нарушаване на дейността на ендокринната, нервната система… – злощастни спътници на съвременния човек! Търсим начин за справяне с тези външни симптоми – тръгваме по лекари, пием хапчета, билки и какво ли още не. А всъщност, всичко е вътре в самите нас – Човекът е Божествената аптека!

Manus Sapiens Potent Est – Знаещата ръка е силна. Това гласи латинска мъдрост, която прилагат и остеопатите. Единственият инструмент в тяхната работа са ръцете. Чрез мануална терапия те профилактират и откриват здравословни проблеми, а техниките им позволяват на тялото да се самолекува. Остеопатия – от гръцки „остео“ – кост и „патос“ – болест, заболяване. За неин основоположник се счита американският хирург Андрю Стийл. Преди повече от 130 години той формулира основните принципи на остеопапията и разработва комплекс от похвати, използвани в нея. „Остеопатията е научното знание за анатомията и физиологията, намиращо се в ръцете на разумен и обучен човек, който може да го приложи в полза на болен, травмиран или страдащ човек.“ (такова определение за остеопатията дава самият Стийл през 1892 г.).

Oсновен принцип на живота е движението. И в човешкото тяло всичко струи, живее, движи се. Органите и системите на човека се подчиняват на ритми, присъщи само на тях и заложени вътреутробно. Да си здрав означава вътре в организма, на всички нива да има абсолютно свободно движение. Неподвижното умира.

Всеки от нас се ражда със 100-процентов запас от сили и енергия, които обаче в резултат на начина ни на живот намаляват. Средата, в която живеем и работим, всички външни фактори ни влияят и нанасят едни или други травми – физически или психически. Травмата, независимо каква е, предизвиква блокаж в дадено място в тялото ни. Тогава всички сили на останалите системи в организма се насочват към това място с цел компенсирането ѝ. В резултат на тази концентрация на сили, болката отшумява, но се появява проблем на друго място, защото друг орган или система са отдали част от своя потенциал за справяне с първичния проблем. Този механизъм може да доведе до редица свързани една с друга дисфункции в организма. Блокажът води до нарушаване на ритъма на травмирания орган или система, като външната проява на това може да се изразява в много и разнообразни симптоми.

Остеопатията е мека мануална терапия (единственият инструмент са ръцете), насочена към освобождаване на първичните блокажи в тялото и по този начин се развързва цялата верига от последвали травми. В резултат на това се активират вътрешните сили на организма, механизмите му за самовъзстановяване. Основните принципи, които и до днес се следват от остеопатите, са:

  1. Организмът е единно цяло. Единство на ум, душа и тяло (Триединството на човека според Стийл);
  2. Организмът притежава механизми за саморегулация, вродена способност за защита и възстановяване;
  3. Взаимовръзка между структури и функции;

Остеопатията включва три направления:

  1. Структурна – работи с мускулите, ставите, връзките, фасциите, влияе върху опорно-двигателния апарат, оптимизира дейността на гръбначния стълб и скелетно-мускулната система.
  2. Висцерална – целта ѝ е нормализиране на разположението на вътрешните органи, тяхната пълноценна инервация и кръвоснабдяване. Тя възстановява подвижността на органите, които са свързани помежду си с капсули, техните взаимоотношения с диафрагмите в тялото и гръбначния стълб, премахва вътреорганните патологични спазми и увреждания.
  3. Кранио-сакрална – регулира взаимоотношенията между костните и мембранните елементи на черепа, кръста, гръбначния стълб, премахва патологичните фиксации в твърдата мозъчна обвивка и вътремозъчните мембрани, възстановява подвижността на ставните шевове и свободното протичане на ликвора. Тя хармонизира дейността на централната и периферната нервна система, активизира процесите на саморегулация и общо оздравяване на организма.

С помощта на остеопатията се възстановява ритъмът на всички органи и системи в тялото, вътрешното равновесие, възобновяват се загубените сили на организма. И отново всички органи и системи са живи, движат се в първоначално заложения им ритъм. А движението е здраве!