Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Очи на 4 лапи, или когато приятелството е свобода

BETTY - Очи на 4 лапи
Текст: Олга Георгиева
Снимки: Фондация „Очи на 4 лапи“
15.08.23
BETTY брой 111

Кучето е най-добрият приятел на човека. Доказва го за пореден път Фондация „Очи на 4 лапи“ с обучените в нейното училище кучета водачи на слепи хора, а впоследствие и кучета асистенти на хора с двигателни увреждания, с диабет или с аутизъм. За работата на фондацията и за това как кучето връща светлината в живота на тези хора разговаряме с Албена Алексиева, неин основател и председател.

Албена губи зрението си на 13-годишна възраст и оттогава пълната слепота е нейна спътница. Когато през 1999 г. взима от Германия първото си куче водач, животът й напълно се променя. Тази промяна е в основата на решението й да създаде Фондацията и единственото в България  училище за кучета водачи и асистенти. Това се превръща в нейна мисия. Фондация „Очи на четири лапи“ е регистрирана през 2000 г. Програмата за обучение на кучета водачи на слепи стартира през 2005 г., програмата за обучение на кучета асистенти за хора с двигателни увреждания през 2012 г., програмата за обучение на кучета асистенти на хора с диабет през 2017 г., а тази за обучение на кучета асистенти за хора с аутизъм през 2019 г.

Албена, по какъв начин обученото куче променя живота на един незрящ човек?

  • Научни изследвания доказват, че с помощта на обучено куче водач, слепите хора могат да възстановят над 80% от своята естествена независима мобилност.  Със своите специални умения, кучето водач е на разположение 24 часа в денонощието, независимо от сезона и конкретните метеорологични условия. Възможността да отидеш сам с кучето си когато и където поискаш премахва фрустрацията, съпътстваща слепотата, вдъхновява хората да осъществяват житейските си планове и мечти и не на последно място - неимоверно разширява социалните им контакти и в крайна сметка социалната ангажираност на слепия човек. Познаваме десетки наши ползватели, които след като взеха куче водач, започнаха да учат, започнаха работа, създадоха семейства, започнаха да спортуват и да ходят по планините, подобриха качеството на живота си.

Кои породи могат да бъдат кучета водачи?

  • През последните 8 години използваме единствено лабрадор ретривъри, които сами развъждаме. Преди това сме опитвали и с други породи, но опитът ни убеди, че лабрадорите притежават пълния пакет от качества на здравето и поведението, който ни е нужен, и имат най-висока успеваемост: 60-70% от всяко кучило успяват да се дипломират.

Как протича подготовката и обучението им?

  • Подготовката на едно служебно куче за човек с увреждане продължава минимум 2,5 г. Екипът започва работа с кучетата от 3-тия ден след раждането на бебетата. До 12-месечна възраст те се отглеждат и социализират в приемни семейства. По време на този престой чрез специален тренировъчен курс младите кучета трябва да придобият необходимия социален опит в интензивна градска среда. След като кучето навърши 1 година, преминава финална оценка за здраве и поведение, профилира се (определя се дали ще бъде водач, или асистент) и постъпва в училището, за да започне специалното си обучение.

Кой може да стане приемен родител на куче водач и какво се изисква от него?

  • Всяко семейство от София, което разполага с повече свободно време и има деца на 10 или повече години, може да кандидатства като доброволец в нашата мрежа от приемни семейства. Фондацията осигурява всичко необходимо за отглеждане на кучето под формата на безплатни храна, аксесоари, ветеринарни грижи, тренировъчни часове и цялостна подкрепа, но не заплаща вложените в процеса труд и любов, които са много важни за правилната работа на приемното семейство. Кандидатстването на приемните семейства е целогодишно, така че всеки, който е готов да се впусне в това приключение, може да ни се обади, особено в момента, защото имаме 3-месечни кученца без приемни семейства.

Има ли разлика в обучението на кучетата според специфичните нужди на бъдещите им стопани?

  • В момента обучаваме 3 вида кучета асистенти - за хора с двигателни увреждания, за хора с диабет и за деца и младежи с увреждания от аутистичния спектър. Разликата в методиките за обучението на кучета водачи и асистенти е сериозна, но всички са стъпили на принципа на позитивната стимулация. Кучетата водачи работят само за възрастни хора, докато кучетата асистенти могат да работят както за възрастни, така и за деца.

Как избирате при кого да изпратите обучените от вас кучета?

  • Куче водач може да получи всеки български гражданин, навършил пълнолетие, с призната от ТЕЛК  функционална слепота и без допълнителни хронични заболявания на органи и системи, за които е противопоказано бързото и енергично ходене. Например - увреждания на опорно-двигателния апарат, сърце, дихателна система, а също и без психични отклонения и зависимости. Слепотата, психичното и соматичното здраве се доказват със съответния документ на ниво кандидатстване. При кандидатстване за един от трите вида кучета асистенти също е необходимо увреждането да се докаже с документ, издаден от съответния медицински орган, но няма изискване за пълнолетие. Когато обучаваме куче асистент, което ще работи за дете, в процеса на обучение е въвлечен родител, който фактически управлява кучето, работещо в полза на неговото дете. Всички кучета водачи и асистенти, съгласно устава на фондацията, се предоставят след дипломирането им  с договор за безвъзмездно ползване срещу 1 лв. за здраве на кучето. Всички дипломирани и предадени на български граждани кучета водачи и асистенти остават собственост на Фондацията до края на работния си живот, а в договорите за безвъзмездно ползване са описани правата и задълженията на Фондацията за контрол и поддържане на тяхната здравословна и работна форма.

Как се финансирате? Как може да помогне всеки от нас?

  • Около 40% от ежегодната ни издръжка се формира от държавна субсидия по силата на договор за делегирана от държавата дейност. Останалите средства ежегодно набираме от дарители, спонсори и целеви проекти с външно и национално финансиране. Без тази подкрепа нашата работа би била немислима. Ежегодно ние се нуждаем от следните видове подкрепа: доброволческа (приемни семейства, както и хора, които предоставят правни, IT и  PR услуги, доброволци фотографи, графични дизайнери, журналисти, ремонтно строителни бригади, бригади за почистване и боядисване и т.н.), подкрепа в натура (храни и аксесоари за кучета от подходящия за нас вид и качество,  дарствено ветеринарномедицинско обслужване, материали за ремонт, санитарно-хигиенни материали, оборудване и др.), институционална подкрепа (популяризиране и спазване на законовите права на хората с увреждания, ползващи кучета водачи и асистенти, за свободен достъп на всички места за обществено ползване и във всички видове обществен транспорт), финансова подкрепа.

Всеки, който иска да бъде част от нашата работа като доброволец, дарител или дори професионален сътрудник, може да се свърже с нас по следните начини:

Имейл: e4p@abv.bg

Телефон: 0886 04 66 44

Сайт: www.e4p-bg.com

cross