Учените добавиха четири нови химични елемента към периодичната система. Това са нихоний (Nh) под номер 113, московий (Mc) под номер 115, тенесин (Ts) под номер 117, оганесон (Og) под номер 118. Те са синтезирани за първи път между 2002-ра и 2010-та година, а имената им са одобрени в края на 2016 година.