Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Нови проучвания за болестта на Алцхаймер

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Личен архив
03.10.22
BETTY брой 101

Д-р Любка Танчева

Специалистите определят Болестта на Алцхаймер като „епидемията на XXI век“. Тя  расте с увеличаване продължителността на живота, жените боледуват около два пъти по-често от мъжете. Очаква се броят на болните да се утрои до 2050 г. Ефективно лечение все още няма, но учените не спират да откриват детайли, които хвърлят все повече светлина върху това хронично  невродегенеративно  заболяване. Срещаме ви с един от тях, проф. д-р Любка Танчева.

Проф. Любка Павлова Танчева е родена в София. Веднага след дипломирането си в Медицинска академия, София, работи една година по разпределение. След спечелен конкурс става асистент по лекарствена токсикология в катедрата по фармакология и токсикология на Фармацевтичния факултет, София. Има богат педагогически стаж, участвала е в обучението на няколко поколения фармацевти.

В момента работи в Института по невробиология на БАН, където продължава да подготвя млади специалисти, магистри и докторанти в областта на неврофармакологията и невробиологията. Занимава се предимно с изследователска работа, като проучва експериментално нови ефективни средства за борба с невродегенеративните заболявания, каквито са болестта на Алцхаймер и тази на Паркинсон. Изследва комплексните механизми на тези заболявания и възможностите за тяхното повлияване.

Специализирала е в Германия и Великобритания. След спечелен грант придобива  званието Уестън професор на Вайцман институт за наука и  работи в гр. Реховот, Израел (2015-2016 г.). Има дългогодишни международни сътрудничества с Израел (2004-2022), като ръководи няколко изследователски проекта с Еврейски университет, Университетска болница „Хадаса“ – Ерусалим, Университета в Тел Авив, Вайцман институт за наука. Председател  е на Академични приятели на Израел в България.

Публикувала е над 130 научни статии в престижни международни издания с висок импакт фактор. Освен в експерименталната невробиология тя работи и практично в създаването на нови фармакологични агенти за профилактика и терапия на когнитивните нарушения. Последният патентован продукт е иновативна комбинация от 7 натурални вещества срещу когнитивни нарушения, който е вече на пазара под името алвитек-комплекс.

Проф. Танчева, какво Ви накара да се насочите към научната и изследователската работа в областта на токсикологията и невробиологията, а не към работа в медицинската практика?

Интересът ми към науката е присъствал в живота ми още от дете.  Още като ученичка в гимназията четях и колекционирах научнопопулярни списания. Това любопитство съм наследила от моя дядо – свещеник Тодор, който беше една енциклопедична личност. Имаше низ от случайности, които ми помогнаха да осъществя мечтата си. Но сега осъзнавам, че не са били случайности, а това е бил моят път към призванието ми.

Разкажете нещо за областта, в която работите.

Невробиологията е една от най-бързо и динамично развиващите се области, особено в последните десетилетия, когато множество митове, в които сме вярвали, са развенчани. Един от тях е този, че мозъчните клетки не се възстановяват. Вече се знае, че процесът на регенериране на мозъчната тъкан и поява на нови неврони от стволови клетки е възможен. Нарича се неврогенеза и дори може да бъде стимулиран чрез здравословни навици и с фармакологична намеса.

Интересно е, че невропластичността и неврогенезата са контролирани от  един малък необикновен протеин, BDNF (brain-derived neurotrophic factor ), който стимулира мозъка да расте, да става по-голям, по-умен и по-здрав. BDNF е специален растежен хормон, предизвикващ растежа на милиони нови неврони, като трансформира собствените ни стволови клетки в нови здрави мозъчни клетки.

За съжаление, BDNF намалява при стрес, безсъние, обездвижване, при повече захар в хранaта, при травми или когато си самотен или тъжен. Той намалява драстично и с възрастта и при стареенето.

Какво представлява болестта на Алцхаймер и по какво се различава от старческата деменция?

Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната деменция и представлява прогресивно патологично състояние. Тя се различава от нормалното стареене при възрастните хора, голямата част от които запазват своя ясен ум и добра памет. При болестта на Алцхаймер настъпват промени в паметта, мисленето и поведението, което най-често се дължи на увреждане на мозъчните клетки и затруднената комуникация между тях.

Основни признаци на деменция са: загуба на памет; трудност при изпълнение на обичайни задачи, нарушение в речта, пространствена и времева дезориентация, загуба на способността да запомниш отговора на поставен въпрос, преместване на предмети на необичайни места, постепенно забравяне имената на предметите и др.

За съжаление нито една от настоящите хипотези не може да обясни огромния обем данни за разнородните механизми на болестта на Алцхаймер, като досега са документирани над 36. И може би поради това над 99% от основните изпитвания на лекарства срещу болестта на Алцхаймер се провалят – те са насочени само срещу един от въпросните механизми.

Каква е целта на Вашите проекти и проучвания за Алцхаймеровата болест?

Проучваме защитните и терапевтичните ефекти на нови вещества от естествен и синтетичен произход. Някои от тези изследвани вещества са оригинални и не са докладвани досега в литературата – например антидементния ефект на растителния монотерпен миртенал и на неговите синтетични аналози. Установихме и нови обнадеждаващи резултати с новосинтезирани галантаминови производни, полифеноли и антиоксиданти.

Понастоящем съм ръководител  на Работен пакет 4 към Национална научна програма на МОН „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). По тази програма във финалната й фаза подготвяме иновативни продукти за превенция и терапия на невродегенеративните заболявания.

Какво ново открихте с Вашия екип?

Съвременното разбиране за болестта на Алцхаймер е, че тя е  многофакторно заболяване с комплексна етиология. Поради това то не може да бъде повлияно от едно-единствено вълшебно хапче, притежаващо един или два механизма на действие. Ако можем да оприличим множеството механизми на болестта на Алцхаймер с дупки в покрива на една къща, то колкото повече дупки мишени запълним, толкова по ефективно ще предпазим дома от наводнение.

Прилагането на вещества с комбинирани механизми на действие, каквито са природните продукти, е обект на изследователските проекти, по които работим напоследък. Те имат за цел не само разкриването на нови механизми на заболяването, но също създаване на нови фармакологични агенти за превенцията и терапията на болестта на Алцхаймер. Вече имаме 3 патента и подготвяме нови. Един от продуктите ни, резултат от дългогодишните изследвания на нашия екип върху невродегенеративните процеси, вече е завършен.

Съвместно с изследователския екип на НАТСТИМ ЕООД ние създадохме нова иновативна комбинация от 7 натурални вещества за подкрепа на менталното здраве под името алвитек-комплекс (www.natstim.eu) със слоган ЗАЩИТИ МОЗЪКА - ЗАПАЗИ УМА! Препаратът е особено ефективен при познавателни и паметови нарушения, деменция, мозъчни травми и невродегенеративни нарушения. Предклиничните изследвания вече са завършени и резултатите са изключително обнадеждаващи.

cross