д-р Ана-Мария Младенова,
www.medicalnews.bg

Американската кардиологична колегия и Американската асоциация по заболяванията на сърцето издадоха нови препоръки относно артериалната хипертония (АХ). Според тях систолно налягане от 130 до 139 mmHg и диастолно от 80 до 89 mmHg се смятат вече за първи стадий АХ.

Тазгодишните препоръки за превенция, детекция, оценка и овладяване на високото кръвно налягане при възрастни индивиди включват нови данни за дефиницията на АХ и върху прага на систолното и диастолното кръвно налягане, при който се започва лечение.

„Целта ни е да предоставим достъпно ръководство за диагноза, превенция, оценка и най-важното ефективни стратегии за подобряване на стойностите на артериалното налягане в хода на лечението”, заявява д-р Пол Уелтън от медицинския университет „Тулейн” в Ню Орлиънс. Той изтъкна пет важни акцента от новите препоръки:

  • Наблягане на точното измерване на артериалното налягане и пресмятане на неговата средна стойност след няколко прегледа, както и взимане под внимание на амбулаторно измерените стойности.
  • Нова класификация за кръвното налягане – вече над 130 на 80 mmHg.
  • Нов подход за вземане на решения, основан на подлежащия сърдечносъдов риск.
  • По-ниски прицелни стойности на артериалното налягане при лечението на АХ.
  • Стратегии за подобряване на контрола на артериалното налягане с фокус върху промените в начина на живот.

Д-р Уелтън отбеляза, че дефиницията на физиологичното артериално налягане не е променена, но новото ръководство изключва прехипертензията и разпределя стойностите, определени като „прехипертензия” на „високо артериално налягане” със систолично между 120 и 129 mmHg и диастолично под 80 mHg, както и първи стадий АХ, което сега дефинира систоличното налягане между 130 и 139 mmHg и диастоличното между 80 и 89 mmHg. Втори стадий на високо кръвно се определя при 140-159 на 90-99, а трети стадий – при над 160 на над 100.

От новото изследване с водещ автор д-р Пол Мунтър от Факултета по обществено здраве към университета в Бирмингам, Алабама, става ясно, че новото ръководство „има за резултат значително повишаване на заболяемостта от АХ, но малко увеличаване на процента на пациенти в САЩ, нуждаещи се от антихипертензивно лечение”.

Причината за явлението се състои в това, че препоръките за овладяване на стадий 1 АХ са съобразени с подлежащия сърдечносъдов риск, т.е. само тези с клинично проявено сърдечносъдово заболяване или изчислена вероятност за атеросклерозна сърдечносъдова болест над 10% трябва да бъдат лекувани медикаментозно, а останалите би следвало да променят начина си на живот.

„Качествените изменения в начина на живот са крайъгълният камък в лечението на АХ и ние очакваме, че това ръководство ще накара както клиницистите, така и обществото да обърнат внимание на този фактор”, обяви д-р Робърт Кели от университета във Вирджиния.

Сред специфичните препоръки се включва намаляване на телесната маса, спазването на здравословен хранителен режим, намаляването на приема на натрий до 3500 mg на ден, минимум 30 минути физически упражнения три пъти в седмицата и ограничаване на приема на алкохол до две напитки дневно за мъже и една дневно за жени.

Също така, вече според новите критерии общата цел на лекари и пациенти трябва да бъде поддържане на стойности на кръвното под 130/80 mm Hg.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg