Текст: д-р Ана-Мария Младенова
www.medicalnews.bg

Американската колегия на акушер-гинеколозите съветва клиницистите да лекуват симптомите на гадене и повръщане по време на бременността колкото е възможно по-рано с цел превенция от по-нататъшна прогресия до заболяването хиперемезис гравидарум.

Времето на появата на симптомите е важно, тъй като тяхното настъпване преди деветата гестационна седмица се среща при всяка засегната жена. В случай че пациентката изпита гадене и повръщане след деветата г.с., трябва да се имат предвид други заболявания и е необходимо да се потърси хронично заболяване, предшестващо бременността.

Между 50 и 80% от бременните се оплакват от гадене и повръщане, а хиперемезис гравидарум е състояние с по-тежка клинична картина, води до дехидратация, промени в киселинно-алкалното равновесие и изтощение.

Хиперемезис гравидарум е най-честата индикация за хоспитализация през първия триместър от бременността. Няма обща дефиниция на състоянието, като клиничната диагноза се базира на изключването на други заболявания и на персистиращо повръщане, което не може да бъде свързано с конкретна болест. В допълнение се наблюдава остро настъпило недохранване, загуба на телесна маса, най-често до 5% от тази преди бременността.

Препоръките, направени от Американската колегия на акушер-гинеколозите за овладяване на гаденето и повръщането по време на бременността, въз основа на установени научни данни, включват следното:

– приложение на витамин В6 като терапия от първа линия поради неговата безопасност и ефективност;

– приемане на витамини поне един месец преди опитите за забременяване, като това би намалило заболеваемостта от хиперемезис гравидарум;

– подходяща терапия при промяна в щитовидните ензими поради временна гестационна токсикоза или хиперемезис гравидарум, или и двете; не се препоръчват антитиреоидни медикаменти.

Допълнителни препоръки, формулирани на базата на ограничени или непълни научни данни, включват:

– използването на джинджифил, тъй като има някои благотворни ефекти при лечението на гадене и повръщане по време на бременността;

– глюкокортикостероидите са ефективни при някои неотговарящи на лечение случаи, но трябва да се имат предвид при изчерпване на другите терапевтични опции.

Много важно е лечението на гаденето и повръщането през бременността да започне рано, така би могло да се предотврати прогресията до хиперемезис гравидарум. Не трябва да се допуска дехидратация, като в случаите, когато приемът на течности през устата не е достатъчен, се вливат венозно водно-солеви разтвори.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg