Kръвната концентрация на специфичните антитела, които организмът изработва срещу коронавируса SARS-CoV-2 е в много широки граници сред пациентите, възстановили се от COVID-19.  В някои случаи такива антитела изобщо не се откриват, става ясно от изследване, публикувано от платформата за медицински статии medRxiv.

Изследователи от Китай обхващат 175 пациенти, излекувани от вирусното заболяване, като за целта на проучването изследват SARS-CoV-2-специфични неутрализиращи антитела, които типично се откриват при хора, изкарали инфекцията и оздравели. Всички участници са хоспитализирани с лека форма на COVID-19, а концентрацията на антитела в кръвта е изследвана при изписване.

При 30% от участниците се откриват много ниски концентрации на SARS-CoV-2-специфични антитела. От тях при 10 пациенти (или 6% от всички) титърът на антителата не може да бъде отчетен нито при изписването, нито две седмици след него.

При шестима от общо 175-те пациенти изследването на антитела се извършва неколкократно в хода на заболяването и се установява, че тяхната концентрация в кръвта е най-висока 10-15 дни след появата на първите оплаквания и остава стабилна след това.

„Получените резултати показват наличието на определен брой от заболели, които се възстановяват от COVID-19, без техния организъм да произведе високи концентра-
ции от SARS-CoV-2-неутрализиращи антитела. Как тези пациенти успяват да се възстановят и дали са с по-висок риск от повторно инфектиране, все още не е изяснено“, заявяват авторите.

„Изследванията върху имунния отговор след прекаран COVID-19 все още са в начална фаза и в скоро време ще има много по-подробни резултати, след като тестването на антитела стане по-достъпно. Още по-неясно е дали има зависимост между силата на този отговор и вероятността за последващо инфектиране при същия пациент“, обяснява специалистът по инфекциозни и вътрешни болести д-р Пол Сакс.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg