Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Не е късно за мечти

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Фондация „Солидарност в действие“
04.04.23
BETTY брой 107

Как остаряват жените? В Европа, по света, у нас? Какво означава достойно стареене? Достойно ли остарява българката? Какви са проблемите на възрастните хора у нас? Какво трябва да направим като общество, за да не позволим те да прекарват в бедност и самота последните си години? На тези и на други въпроси се опитва да даде отговор изследователският доклад „Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България“.

Как остаряват жените? В Европа, по света, у нас? Какво означава достойно стареене? Достойно ли остарява българката? Какви са проблемите на възрастните хора у нас? Какво трябва да направим като общество, за да не позволим те да прекарват в бедност и самота последните си години? На тези и на други въпроси се опитва да даде отговор изследователският доклад „Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България“.

Когато като ученичка в трети клас Маги Назер организира благотворителна кампания за  болно момче от своя квартал, тя едва ли подозира, че с това ще постави началото на пътя си като социален предприемач. Днес младата 29-годишна жена има зад гърба си международни социални проекти, представлявала е България като младежки делегат на световни форуми и е в основата на създадената от жени през 2018 г. младежка фондация „Солидарност в действие“. Базирана в радомирското село Друган в реставрирана стара селска къща, фондацията е съвсем близо до грижите на възрастните хора в малките населени места у нас.

С доброволци съставят книга, разказваща житейските истории на възрастните хора от селото, потапят се в живота и трудностите им, разбират техните мечти и надежди за младите поколения. Не само любопитстват, но търсят решения. Разговарят с жени от община Радомир на възраст от 60 до 92 години.

На въпроса: „За какво мечтаете?“, една от тях отговаря: „Вече е късно за мечти“. и така поставя централната тема на доклада и неговото заглавие. „Ние вярваме, че не е късно да мечтаем възрастните хора в България да имат достоен начин на живот!“, уверена е Маги Назер въпреки очерталия се образ на старостта у нас: мизерия, болести, самота, страхове, безсилие...

В рамките на 18 месеца фондацията разработва доклада „Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България“ с научен ръководител д-р Таня Рейтан Маринчешка, хуманитарист и обществовед. Проектът е финансиран от Български фонд за жените.

„Цялото ни изследване показа, че българката не губи чувството си за собствено достойнство дори и в най-тежките периоди от живота си“, казва в свое интервю за „Златна възраст“ д-р Маринчешка. „Българките са борбени, работливи и достойни представителки на човешкия род дори когато условията им на живот са под всякакво достойнство. Неравенството и бедността не са български „патент“.

Навсякъде по света епохата, в която им се е паднало да живеят, наследеният или ненаследен от родителите старт в живота, както и онова, което са изградили сами чрез образование, поколенческа и лична интелигентност, умения и кураж, начинът, който са избрали, или са били принудени да изберат, за да извървят достойно житейския си път, са онези „показатели“ на  жизнения цикъл, които до голяма степен определят как остаряват  жените в Европа и по света, както и у нас.“

На фона на инфлацията у нас през последните месеци докладът е още по-актуален. Проблемите на голяма част от възрастните хора в България са свързани с ниските пенсии, с ограничените възможности за социално общуване, със състоянието на здравеопазването и социалните грижи в малките населени места.  бич е бедността. „Остаряването зависи от целия живот“, споделя Маги Назер.

„Когато един човек е прекарал целия си живот в ограничения и лишения, няма как в напреднала възраст да има добри условия за остаряване. Това е основното ни послание. Ние вярваме, че трябва да се създадат политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването, и те трябва да включват подобряване на целия живот, на здравеопазването, на образованието.“

По данни на Европейския център за социални изследвания от 2021 г. самотата и социалната изолация оказват негативно влияние върху качеството на живот и благосъстоянието и от тях са засегнати най-вече възрастните хора. Открити са големи различия между страните в разпространението на самотата и социалната изолация – по-самотни и с по-малко контакти са възрастните хора в Източна и Южна Европа в сравнение с техните връстници от Северна и Западна Европа, където има успешни национални програми и местни инициативи за насърчаване на участието им в живота на общността. Според изследването на фондация „Солидарност в действие“ огромният процент самотни възрастни хора в България се дължи на бедността, вътрешната и външната миграция на по-младите и обезлюдяването на малките населени места. И всички тези проблеми се задълбочават от проточилата се управленска криза в страната.

Какви са мечтите и страховете на възрастните жени в България? Според доклада те често се страхуват да мечтаят, но ако все пак си го позволят, мечтите им варират от желания за елементарни условия на живот, покрив над главата, хигиена, емоционална подкрепа, желание за запазване на самостоятелност в ежедневието и грижата за себе си, копнеж да бъдат с близките си, да не гладуват, да не тънат в несигурност и да възстановят душевното си здраве. Някои мечтаят да пътешестват, но само когато са сигурни, че децата и внуците им се справят добре с живота.

Докладът е представен на 19.01.2023 г. в София пред представители на държавни институции, местната власт и неправителствения сектор. Фондацията вижда като следващи стъпки тристранно сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво и създаване на национална мрежа от организации, която да работи за осигуряване на достоен живот на възрастните хора, като препоръчва и създаване на законопроекти, свързани с остаряването.

Много е важна промяната на отношението на обществото, на всеки един от нас, към възрастните хора, каквито ще бъдем и ние един ден. Да се отнасяме към тях с уважение, да им даваме възможност да участват в живота на обществото, да ни съветват и напътстват. И да не забравяме, че без минало няма бъдеще.

За повече информация:
Фондация „Солидарност в действие“
www.solidarityworks.eu
+359889925804
hello@solidaritywork.eu

cross